Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 5 Kroppen

Skapad 2020-06-15 12:09 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
Koll på No år 5
Grundskola 5 Biologi Kemi
Arbetet med kroppen. Vi utgår från Koll på NO, kap 2.

Innehåll

Följande mål i ämnena biologi och kemi ligger till grund för arbetet

Konkretisering av målen (Dina mål)

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • berätta om matens väg genom kroppen
 • veta varför och hur vi andas
 • ge exempel på uppgifter som blodet har
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen
 • ge exempel på något som händer i kroppen när man blir gammal

Arbetsformer

Du kommer läsa faktatexter, lyssna till lärarledda genomgångar som är i form av powerpoint, jobba med arbetsuppgifter, se film, praktiska laborationer samt diskussioner i grupp/helklass.

Ni kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Viktiga begrepp

Avgaser, blodkroppar, blodplättar, emalj, energi, fosfor, foster, fotosyntes, förbränning, hemoglobin, infektion, kalcium, kolhydrater, kranium, matspjälkning, mjölktand, organ, protein, ryggmärg, saliv, sena, vaccinering, visdomstand, vitamin

Vad är det som bedöms

kunskapskraven finns kopplat till planering längre ner.

 

Hur ska det bedömas

- Under lektionerna när diskuterar i par, grupp och helklass.

- Resultat på läxförhör som vi har varje vecka. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmågan att förklara hur människans organsystem fungerar
Har inte tillräckligt med kunskaper för att förklara hur människans organsystem fungerar. Kan ett fåtal namn, placering och funktion på kroppens organ och dess delar.
Har grundläggande kunskaper om hur människans organsystem fungerar. Kan namn, placering och funktion på några av kroppens organ och dess delar.
Har goda kunskaper om hur människans organsystem fungerar. Kan namn, placering och funktion på de flesta av kroppens organ och dess delar.
Har mycket goda kunskaper om hur människans organsystem fungerar. Kan namn, placering och funktion på kroppens organ och dess delar.
Förmågan att förstå hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av olika faktorer
Har inte tillräckligt med kunskaper för att förstå hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av olika faktorer.
Har grundläggande kunskaper om hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av olika faktorer.
Har goda kunskaper om hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av olika faktorer
Har mycket goda kunskaper om hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av olika faktorer
Förmågan att samtala och diskutera
Deltar sällan i samtal och diskussioner och har svårt att ställa relevanta frågor för ämnet.
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Förmågan att utföra laborationer och dokumentera dem
Behöver mycket stöd för att genomföra undersökningar och dokumentera sina resultat i en laborationsrapport.
Behöver lite stöd för att genomföra undersökningar. Behöver lite stöd för att dokumentera i text och/eller bild t.ex. enkla laborationsrapporter.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver ibland visst stöd av lärare eller kamrat. Dokumenterar i och/eller bild genom att göra t.ex. enkla laborationsrapporter.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt. Genomför undersökningen systematiskt och noggrant. Dokumenterar genom att göra t.ex. utvecklade laborationsrapporter med text och bild.
Förmågan att föra resonemang/utveckla en tankegång/förklara
Behöver mycket stöd för att beskriva händelser, förklara orsaker och se samband mellan olika delar.
Behöver stöd för att beskriva olika händelser samt förklara orsaker till varför de inträffar. Behöver stöd för att se sambandet mellan olika delar.
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt tydliga händelser och konsekvenser. Förklarar samband genom att t.ex. beskriva enstaka orsaker till händelser.
Beskriver och förklarar tydligt händelser och konsekvenser. Förklarar samband på ett tydligt sätt genom att ge exempel på orsaker och konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: