Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematil åk 5, kapitel 1

Skapad 2020-06-15 12:25 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Området stora tal.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:
Syftet med arbetsområdet är att stärka elevernas taluppfattning genom att utöka talområdet
till 0 - 1 000 000. Arbetet fortsätter med de fyra räknesätten och träna på centrala metoder som exempelvis algoritmuppställning.


Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas? 
Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 4 veckor.

 

2. Arbetssättet under arbetsområdet:

- Genomgångar där eleverna arbetar först individuellt, par, grupper och i helklass diskussion. 
- Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
- Arbeta med elevspel (digitalt hjälpmedel) eller
NOMP. 
- Läxor

  

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna följande:

- Läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000

- Ordna tal efter storlek

- Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.

- Använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"

 

2. Vad är det som bedöms?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 3. Hur ska det bedömas?

- Under lektionerna när du diskuterar i par, grupp och i helklass.

- Resultatet på diagnosen och provefter avslutat kapitel.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: