Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koltrastens Projektplanering 2020/2021

Skapad 2020-06-15 13:02 i Tallkottens förskola Falkenberg
Ny mall Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 2020/2021
Förskola
I möte med närområde till djur och växter. Vi vill ge barnen möjlighet till att utveckla och utforska naturvetenskap utifrån sina förutsättningar. Vi vill att barnen ska få en förståelse för det som de är intresserade av, genom att utforska och experimentera tillsammans. Barnen ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker.

Innehåll

Projektplanering, ett stöd för det projekterande arbetssättet i Falkenbergs förskolor 

 

Erfarenheter och lärdomar

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående års utvärdering?

Vi väljer att fortsätta arbeta i mindre grupper för att barnens tankar och intressen lättare synliggörs och barnen får mer utrymme att reflektera med varandra och oss pedagoger. Vi vill testa att vi pedagoger roterar i grupperna så alla kan följa upp alla barns progression. Vi kommer även fortsätta låta barnens intressen styra riktningen i undervisningen. Vår dokumentation vill vi bland annat sätta upp på en stor vägg så den blir tillgänglig för både oss pedagoger, barnen samt föräldrar. 

Vilka är våra identifierade förbättringsområden?

Naturkunskap och matematik

 

Innehåll och syfte

Vad är det vi vill möjliggöra för barnen att undersöka utifrån både barn och pedagogers tankar och idéer?

-Vi vill att barnen ska få undersöka och reflektera om naturen i vårt närområde.

Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?

*Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla förmågan till samspel och sin lärandeidentitet

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

Vilken miljö vill vi välkomna in till?

* En tillåtande och utforskade miljö som speglar vårt projekt. Vi vill att det ska vara en föränderlig miljö där barnens intressen, tankar, kunskap och kreationer ska vara synliga. Vi börjar med att låna böcker om naturkunskap, djur och natur.

Hur väcker vi barnens nyfikenhet kring det som vi vill utforska tillsammans?

*Genom att lyssna in barnen i ordningställandet av miljön så kan vi skapa en utmanande miljö där barnens intressen väcks. Genom att ta in material från naturen kan vi hålla projektet levande hela dagen och skapa nya tankar och diskussioner hos barnen. 

Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

*Genom att observera barnens intressen och bjuda in dem i diskussioner och själva iordningställandet av miljön. 

Hur blir lärmiljöerna ett stöd för oss i vårt projekterande arbetssätt?

*Vi kan hålla projektet vid liv under hela dagen samt väcka barnens nyfikenhet. Skapa diskussioner 

 

Organisation och arbetssätt

Hur organiserar vi den planerade undervisningen?

*Genom gemensamma planeringar lägger vi upp planen för undervisningen.

Vilken eller vilka strategier (arbetssätt) tänker vi använda?

Kollaborativa  lärprocesser, inkludering och formativ undervnisning. 

Hur introduceras lärmiljöerna för barnen?

*Genom att vara aktiva och närvarande pedagoger. Att prata om och visa barnen hur lärmiljöerna kan användas.

Hur möjliggör vi för barnen att mötas och samtala om projektet och sitt utforskande?

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen?

Genom unikum och pedagogisk dokumentationsvägg. Involvera och introducera vårdnadshavarna i projekterande arbetssättet. 

Hur kan vi samverka med vårdnadshavarna och använda oss av deras kunskaper som ett tillägg i vårt projekt?

 

Kompetensutveckling

Behöver vi pedagoger fördjupa våra kunskaper inom vårt valda projektområde?

Vad behöver vi veta mer om för att kunna förstå och få syn på barnens utforskande och även utmana dem vidare?

Hur går vi tillväga för att fördjupa våra kunskaper inom det aktuella projektområdet?

 

Sammanfattning av undersökningsperioden

Vilka frågor och funderingar har vår undervisning och lärmiljö väckt hos barnen?

Vad utifrån detta vill vi undersöka vidare och fördjupa?

 

Formulera och konkretisera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet kopplat till syftet med projektet?

*Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Konkretisera läroplansmålen och förklara vad de betyder.
*Vi vill fokusera på kunskaper om växter och djur i vår närmiljö, vilka som finns Både vilda och tama djur.

Tänk på att progressionen i lärandet ska synliggöras i dokumentationen, utifrån de konkretiserade läroplansmålen.

Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

Uppföljning

Uppföljning av projektet - Se reflektionsfrågor i respektive område eller från rektor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: