Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck och värme

Skapad 2020-06-15 13:09 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 Fysik
Tryck är en egenskap som alla vätskor och gaser har. Dessutom använder vi begreppet tryck när fasta material utsätts för en kraft. Det är kunskaper om tryck som gör det möjlig att flyga, klättra uppför världens högsta berg och dyka djupt ner i haven. Varje dag pratar människor om vädret. Men vet du att värme, vindar och nederbörd beror på att solen värmer upp jordklotet ojämnt. Solen kan ju bara värma en sida av jorden i taget. Det skapar väder.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning
 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

 

Det här ska du arbeta med

 

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur.
 • Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering.
 • Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. 
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

 

Du ska visa kunskaper om 

 • tryck mot underlag
 • tryck i vätskor
 • kommunicerande kärl
 • densitet (massa och volym)
 • lyftkraft (flyta och sjunka)
 • Arkimedes princip
 • lufttryck
 • övertryck och undertryck
 • värme är rörelse
 • värme påverkar densiteten
 • Absoluta nollpunkten
 • hur värme sprids (strålning, ledning, strömning)
 • fronter (kallfront, varmfront)
 • hur vindar uppkommer
 • hur moln och nederbörd bildas

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Arbeta med boken, spektrum svart kapitel 4 och 7
 • Genomgångar
 • Faktatexter
 • Diskussioner
 • Genomföra undersökningar
 • Olika uppgifter
 • Titta på filmer
 • Eget arbete

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

Det kommer också att vara några tydligare bedömningstillfällen som är:

 • skriftligt prov
 • undersökning med rapport

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: