Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA Tal 9

Skapad 2020-06-15 13:23 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
JÄTTESTORA tal och pyttesmå tal, hur skriver man dem? Rötter och baser och potenser och exponenter, kvadrattal, naturliga tal, heltal, rationella tal, irrationella tal och rella tal - vad är det för skillnader egentligen på alla dessa tal? Det är svårt att hålla isär alla olika begrepp - men det ska vi lära oss nu!

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom att lyssna till lärarledda genomgångar på tavlan och delta i lärorika diskussioner i små grupper samt genom att arbeta med uppgifter i läroboken Matte Direkt 9.

Mycket fokus kommer att ligga på att lära sig begrepp och kunna kommunicera (berätta i tal och skrift) hur du löser problemet.

 

MÅL/TARGET

MÅL:   

Gröna/blå kursen:  

Du ska kunna:

 • namnge stora och små tal
 • skriva små och stora tal med prefix (litet värdeord före enheten t.ex. centi-meter)
 • skriva tal i grundpotensform och räkna med tal i grundpotensform
 • skriva tal i potensform och räkna med potenser
 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal
 • lite om hur talsystemet utvecklats från naturliga tal till reella tal + lära dig om talmängder (naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal och reella tal.
 • repetera de 4 räknesätten med bråktal (+-x/) och decimaltal (+-x/) samt med negativa tal
 • avrundningsregler (som alltid)
 • prioriteringsordning PEMDAS/BEDMAS (som alltid)

Röda kursen:

Du ska kunna:

 • mer om stora och små tal
 • multiplicera och dividera med kvadratrötter
 • lösa andragradsekvationer och hitta de motstående rötterna
 • det imaginära talet i, dvs roten ur -1
 • mer om talmängder med komplexa tal

 

Begrepp du behöver: prefix, potens, tiopotens, bas, exponent, grundpotens, kvadrattal, kvadratrot, naturliga tal, heltal, rationella tal, irrationella tal, reella tal

+ repetition av begreppen: andel, bråk, decimalform, bråkform, blandad form, förlänga, förkorta, negativt tal, positivt tal, motsatt tal, addition: term + term = summa, subtraktion: term - term = differens (skillnad), multiplikation: faktor x faktor = produkt, division: täljare/nämnare = kvot)

 

(Ord som du gärna får, men inte behöver, lära dig nu: imaginära tal, komplexa tal)

 

MATERIAL/RESOURCES

Matte Direkt 9 - kapitel och läxor

Repetition från MD 8

Delavstämning via Diagnos

"Nyckeln" 

NOMP 

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Jag bedömer hur du resonerar under gemensamma arbetsuppgifter.

Jag bedömer hur du försöker ta dig an nya problem.

Test på de 4 räknesätten och deras terminologi

Prov på kapitlet

Uppgifter

 • Minitest 4 räknesätten MA

 • Minitest 4 räknesätten MA

 • TEST MA PROV v.40

 • LÄXA Ma Repetition 1

 • MA PROV v.40

 • MA Läxa Repetition 4

 • LÄXA Ma Repetition 4

 • LÄXA Ma Repetition 3

 • MA Läxa Repetition 3

 • MA Läxa Repetition 2

 • LÄXA Ma Repetition 2

 • MA Läxa Repetition 1

 • Brev åk 9

 • Brev åk 9

 • TEST: De fyra räknesätten

 • PROV Kapitel 1

 • Lämna in påskrivet MA-prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
De 4 räknesätten

Når ej godkänt
E
C
A
begrepp
Du behöver träna mer för att klara av detta.
Du har baskunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i detta område.
Du har goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i detta område.
Du har mycket goda kunskaper om de matematiska begrepp som tas upp i detta område.
metoder
Addition
Du behöver träna mer för att klara av detta.
Du kan göra enklare uträkningar på bra sätt.
Du klarar av svårare uträkningar på ett bra sätt.
Du klarar att göra svårare uträkningar på ett mycket bra sätt.
metoder
Subtraktion
Du behöver träna mer för att klara av detta.
Du kan göra enklare uträkningar på bra sätt.
Du klarar av svårare uträkningar på ett bra sätt.
Du klarar att göra svårare uträkningar på ett mycket bra sätt.
metoder
Multiplikation
Du behöver träna mer för att klara av detta.
Du kan göra enklare uträkningar på bra sätt.
Du klarar av svårare uträkningar på ett bra sätt.
Du klarar att göra svårare uträkningar på ett mycket bra sätt.
metoder
Division
 • Ma
 • Ma  7-9
Du behöver träna mer för att klara av detta.
Du kan göra enklare uträkningar på bra sätt.
Du klarar av svårare uträkningar på ett bra sätt.
Du klarar att göra svårare uträkningar på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: