Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2

Skapad 2020-06-15 13:26 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
I idrott och hälsa kommer du att få testa på olika fysiska aktiviteter och lära dig om vad en hälsosam livsstil innebär.

Innehåll

Syfte för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för fysisk aktivitet och vistas i naturen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Grovmotoriska grundformer t.ex hoppa, springa, klättra m.m.
 • Lekar, danser och deras regler.
 • Takt och rytm i lekar och danser och rörelse till musik.
 • Orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad
 • Allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel.

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Rörelser till olika sorters musik och rytmer.
 • Bollövningar där vi tränar att kasta, fånga och studsa.
 • Redskapsgymnastik där vi tränar sammansatta grundformer i olika svårighetsgrader.
 • Vid lekar vara tydlig med syftet med leken.
 • Lektionerna avslutas med att eleverna ska beskriva sina tankar om lektionen. Hur kändes det i kroppen?
 • Vara ute i naturen och eleverna ska få kännedom om allemansrätten och vad den innebär.
 • Samtala om hur kartan ser ut, samt orientera i närmiljön.

Kunskapskrav (för år 6)

Se nedan

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under terminen.

Aktivt delta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: