Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion 2: Etik

Skapad 2020-06-15 13:44 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Religionskunskap
Etik - hur ska vi förhålla oss till varandra? Hur ställer vi oss till människor som tigger? Vad säger de olika religionerna om detta?

Innehåll

 

Vi kommer repetera världsreligionerna och de etiska modellerna och knyta ihop det med en skrivuppgift om hur de förhåller sig till tiggeri.

 

 

 

Preliminär tidsram

 

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

39

Introduktion och repetition av världsreligionerna

forts repetition av världsreligionerna

40

forts repetition av världsreligionerna

studiedag

41

forts repetition av världsreligionerna

Etiska modeller

42 fort etiska modeller läs om etiska modeller
43 påbörja skrivuppgiften

jobba med skrivuppgiften

Uppgifter

 • Etik - skrivuppgift tiggeri

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.
  Rel  -
 • Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald.
  Rel  -
 • Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.
  Rel  -

Matriser

Rel
Religionskunskap 2 - RELREL02

E
C
A
Samhällsfrågan tiggeri
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor.
Världsreligionerna
Vidare kan eleven översiktligt redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.
Vidare kan eleven utförligt redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.
Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur religioner och livsåskådningar kan ha betydelse för människors upplevelse av identitet.
Etiska modeller
Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna.
Eleven diskuterar utförligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade argument i frågorna.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade och nyanserade argument i frågorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: