Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande texter, åk 5

Skapad 2020-06-15 13:48 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 5 Svenska
Svar på olika frågor kan du få i faktaböcker som förklarar hur något fungerar eller varför något händer. Tex Varifrån kommer allt vatten och vart tar det vägen? Hur blir det honung? Nu ska du få lära dig att skriva egna förklarande texter. Du kommer få lära dig hur en förklarande text är uppbyggd, vad orsaksord är och träna på att använda dem. Vi kommer att läsa och skriva texter tillsammans. Som sista uppgift kommer du att få skriva en egen förklarande text.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • förstå syftet med förklarande texter
 • kunna strukturera en förklarande text med en passande rubrik(som en fråga), definition, förklaring.
 • kunna använda bilder som stöd till texten för att göra texten lättare att förstå förklaringen.
 • kunna använda orsaksord och tidsord.
 • kunna dela in texten i stycken.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om förklarande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som bygger upp en förklarande text.
I slutet av området ska vi skriva varsin egen text.

Bedömning

 Jag kommer att bedöma

 • ditt arbete under lektionstid
 • din avslutande text

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: