👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Blandningar & lösningar, syror & baser och kemiska reaktioner pedagogisk planering åk 6 Sofia Skola

Skapad 2020-06-15 13:48 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Planeringen omfattar områdena ljud, ljus och astronomi.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Områdena vi kommer att arbeta med är blandningar & lösningar, syror & baser och kemiska reaktioner.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:
Eleverna ska känna till vad som menas med en blandning och en lösning. Metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar. Vad som menas surt och basiskt. Begreppet försurning och hur naturen påverkas av försurning. 

Eleverna ska veta vad som menas med en kemisk reaktion och hur det går till när nya ämnen bildas. Fotosyntes och förbränning. Plastens påverkan på miljön. Matens innehåll och olika metoder för att förlänga matens hållbarhet.  
   

 

Hur ska du arbeta?

1. Vi kommer arbeta med de här områdena i ca 8 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Läsa faktatexter
- Diskutera och analysera, dra slutsatser, göra hypoteser om frågor som berör arbetsområdet
- Titta på film
- Laborationer/undersökningar 
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig:

- Något om olika blandningar
- Vad som menas med en lösning
- Om hur man kan dela upp blandningar och lösningar
- Om hur man kan lösa upp olika fläckar
- Vad som menas med surt och basiskt
- PH-skalan
- Om försurning av naturen
- Vad som menas med kemisk reaktion
- Matens innehåll 
- Fotosyntes
- Förbränning

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar, analyserar, drar slutsatser och gör hypoteser om frågor som berör arbetsområdet. 
- Din förmåga att kunna följa instruktioner vid enkla undersökningar.
- Ditt arbete/resultat på eventuella inlämningsuppgifter, läxförhör eller prov.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6