👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - återberättande text i årskurs 4 vecka 34 - 43 planering Sofia Skola

Skapad 2020-06-15 13:57 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Återberättande text
Grundskola 4 – 6 Svenska
Varje dag berättar du om saker som du varit med om. Ofta gör du det genom att skriva eller tala. När du återberättar om något du själv varit med om är det viktigt att berätta allt i rätt ordning för att den som läser eller lyssnar ska förstå vad du menar. I detta avsnitt får du öva på att återberätta i tal, skrift och att läsa återberättande text.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Du ska få träna på att utveckla förmågan att läsa och förstå samt skriva återberättande text och förstå hur den är uppbyggd.

Hur ska du arbeta?

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika återberättande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där du ska träna på att återberätta skriftligt och muntligt om något som hänt, som du läst eller sett.

- planera en återberättande text genom att använda dig av stödord/nyckelord och tidsord.

 

Hur vi arbetar :

- gemensamma genomgångar

- arbete i boken både självständigt samt i par

- diskussioner i grupp och i par

- skriftliga uppgifter som lämnas in

- muntlig redogörelse

- skriver texter i Word på IPads

Vad ska du lära dig?

1. 

Pedagogisk planering i Skolbanken: Klara Svenskan åk 4 ...

 

2. Hur ska det bedömas? 

- skriftlig uppgift, en återberättande text

- muntlig redogörelse

- diskussioner i par och i klassen

 

3. Vad är det som bedöms? 

- det du gör under lektioner i diskussioner samt skriftliga övningar

- den skriftliga inlämningsuppgiften - återberättande text

- den muntliga redogörelsen 

 

 

 

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6