Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoriteter & språk

Skapad 2020-06-15 14:01 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om nationella minoriteter som den samiska religionen samt om minoritetsspråk, språkvariationer och närliggande språk. Detta genom att söka och plocka fakta i utvalda källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Re Sv SvA
Minoriteter & språk

Svenska

Nivå 1 (F): Behöver öva mer
Nivå 2 (E): Grundläggande kunskaper
Nivå 3 (C): Utvecklade kunskaper
Nivå 4 (A): Välutvecklade kunskaper
Söka & undersöka information
Jag behöver öva på att söka information i olika källor som internet/böcker.
Jag kan söka information i en källa som t.ex. Internet och kan även ge ett exempel på varför källan är bra/mindre bra.
Jag kan söka information i två olika källor som t.ex. Internet/bok och kan även ge några exempel på varför de olika källorna är bra/mindre bra och förklara då även varför jag tycker som jag gör.
Jag kan söka information i flera olika källor som t.ex. Internet/bok och kan även ge flera exempel på varför de olika källorna är bra/mindre bra genom att jämföra och ställa dem mot varandra. Jag berättar även tydligt varför jag tycker som jag gör.
Minoritetsspråk
Jag behöver öva på att ge exempel på nationella minoritetsspråk, berätta om språkliga variationer inom det svenska språket samt hitta likheter och skillnader mellan svenska språket och närliggande språk.
Jag kan ge något exempel på nationella minoritetsspråk, berätta om någon språklig variation inom det svenska språket samt hitta någon likhet och skillnad mellan svenska språket och närliggande språk.
Jag kan ge några exempel på nationella minoritetsspråk, berätta om några språkliga variationer inom det svenska språket samt hitta några likheter och skillnader mellan svenska språket och närliggande språk där jag till viss del även förklarar lite mer om det jag nämner. och till viss del förklarar varför det är som det är.
Jag kan ge flera exempel på nationella minoritetsspråk, berätta om flera språkliga variationer inom det svenska språket samt hitta flera likheter och skillnader mellan svenska språket och närliggande språk där jag berättar mer om det jag nämner och förklarar tydligt varför det är som det är.

Religion

Nivå 1 (F): Behöver öva mer
Nivå 2 (E): Grundläggande kunskaper
Nivå 3 (C): Utvecklade kunskaper
Nivå 4 (A): Välutvecklade kunskaper
Söka fakta om religion
Jag behöver öva på att söka information om ämnet religion.
Jag kan söka information i en källa som t.ex. Internet och kan även ge ett exempel på varför källan är bra/mindre bra.
Jag kan söka information i två olika källor som t.ex. Internet/bok och kan även ge några exempel på varför de olika källorna är bra/mindre bra.
Jag kan söka information i flera olika källor som t.ex. Internet/bok och kan även ge flera exempel på varför de olika källorna är bra/mindre bra genom att jämföra och ställa dem mot varandra.
Samer
Jag behöver öva mer på att berätta om den samiska religionen.
Jag kan berätta lite om den samiska religionen. Jag kan även ge ett exempel på hur samerna varit utsatta för dåliga saker.
Jag kan berätta om den samiska religionen och berättar då även lite mer om vad de saker jag nämner är för något. Jag kan även ge minst två exempel på hur samerna varit utsatta för dåliga saker och berättar även lite mer om de exempel jag ger.
Jag kan berätta om den samiska religionen och berättar då även detaljerat om vad de saker jag nämner är för något. Jag kan dessutom ge flera exempel på hur samerna varit utsatta för dåliga saker, berättar detaljerat om de sakerna jag nämner samt reflekterar över vilka påverkan det får för både samiska människor och samhället.
Asatro
Jag behöver öva mer på att berätta om den fornskandinaviska religionen samt ge något exempel på hur den kommer till uttryck i dagens samhälle.
Jag kan berätta lite om den fornskandinaviska religionen samt ge ett exempel på ett spår den lämnat i dagens samhälle.
Jag kan berätta om den fornskandinaviska religionen och berättar då även lite mer om vad de saker jag nämner är för något. Jag kan dessutom ge minst ett exempel på ett spår av religionen i dagens samhälle och förklarar spåret lite mer ingående. T.ex. kan jag se att veckodagarna är ett spår och förklarar då även lite mer om gudarna och deras betydelse förr i tiden.
Jag kan berätta om den fornskandinaviska religionen och berättar då även detaljerat om vad de saker jag nämner är för något. Jag kan dessutom ge flera exempel på spår av religionen i dagens samhälle och förklarar spåren lite mer ingående. T.ex. kan jag se att veckodagarna är ett spår och förklarar då även lite mer om gudarna och deras betydelse förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: