Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och Knoppen

Skapad 2020-06-15 14:04 i Brokinds skola Linköping
Ett ämnesövergripande arbetsområde med fokus på trygghet och goda samtal.
Grundskola 4 – 6 Biologi Samhällskunskap Bild Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mycket om vad som händer i kroppen och knoppen under puberteten. Vi ska lära oss mer om hur man sätter ord på olika känslor, vad som händer när man blir kär och mycket mera spännande saker!

Innehåll

Lektionsplanering:

Lektion 1+2: Vi tittar på filmen: https://urplay.se/serie/212085-sexbyran .

Om vad som händer i kroppen under puberteten. Vi diskuterar och eleverna får skriva egna frågor som rör ämnet. Vår skolsköterska Gunilla visar bilder och pratar om vad som händer i kroppen när man tex får mens.

Lektion 3+4: Vi diskuterar könsroller. Vad är typiskt manligt och kvinnligt? Olika stereotyper. Olika sexuella läggningar och könstillhörigheter. Vi gör ett kollage som beskriver vår bild och uppfattning om vad som är typiskt för de olika könsrollerna.

Lektion 5+6:Att sätta ord på olika känslor. Vi börjar med att titta på filmen: https://urplay.se/program/212082-sexbyran-hur-kanns-det-att-vara-kar

Om hur det känns att vara kär och bygger sedan vidare på olika andra känslor. Vi lär oss om våra grundläggande behov.

I slutet av arbetsområdet gör eleverna egna små filmer om något inom ämnet som de tycker är särskilt intressant.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: