Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 6

Skapad 2020-06-15 14:04 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Det spanska språket blir allt vanligare även i Sverige tack vare musik och tv-serier. Men visste du att det är det näst största språket efter kinesiska som modersmål? Det talas av långt över 400 miljoner människor i Europa, mellanamerika och Sydamerika. Det blir allt vanligare att man använder spanska i affärsvärlden och genom att kunna spanska kan du kommunicera med människor på många populära resmål. Dessutom kan man faktiskt förstå en hel del portugisiska och italienska om man kan spanska. Så grattis - du har valt att lära dig ett toppenspråk! Nu kör vi!

Innehåll

Vi kommer under läsåret att jobba med GRACIAS 6 - textbok och övningsbok. Planeringar och läxor läggs ut i UNIKUM samt i Google Classroom. Så det är viktigt att du håller koll på dessa sidor. 

www.gracias.nu kan du hitta flera övningar til böckerna. 

Vi kommer även kunna jobba med www.glosor.se och www.quizlet.com som olika verktyg för att lära oss spanska tillsammans. 

 

KOM IHÅG: Det är mycket viktigt att vara aktiv på lektionerna då det inte är alla förmågor som testas genom prov. Du kan visa flera av dina kunskaper på lektionstid. Så ha alltid med dig rätt material till lektionen och gör de uppgifter som du tilldelas. Vi kommer testa olika sätt att lära sig. 

 

I spanskan kommer ni att få bedömning på de 4 förmågorna:

LÄSA: Genom läsförståelser, läsa texter och göra uppgifter på lektionerna. 

HÖRA: Hörförståelser på varje kapitel i boken samt prov. 

SKRIVA: Ni kommer genomföra olika skrivuppgifter på lektionerna samt prov efter varje arbetsområde. 

TALA: Muntliga övningar på lektionerna samt muntligt prov. 

 

Ni kommer även få visa att ni har koll på REALIA. Alltså fakta om de länder där språket talas. 

 

SUERTE! (Lycka till) 

Matriser

M2
Terminsmatris i spanska år 9 vt 2019

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Förmågan höra
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt.
Förmågan läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
förmågan tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
förmågan skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmågan samtala
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
förmåga
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förmåga att reflektera över kulturella företeelser
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: