Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv: Diamantjakten och Röda Tråden

Skapad 2020-06-15 14:24 i Musiklådan Grundskolor
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi har många svensklektioner varje vecka. En del av dem läser, samtalar och arbetar vi med materialet "Diamantjakten" och Röda Tråden Bas . Läromedlen får en egen planering. Men under året kommer många olika planeringar i olika teman att läggas upp där svenska är en självklar del.

Innehåll

Konkreta mål för eleven

Läsa


- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det du läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden

- koppla det lästa till egna erfarenheter

Skriva

- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- stava vanligt förekommande ord
- skriva med visst flyt

- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt.
- använda tankekarta som planering för ditt skrivande
- skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag, ex. faktatext, berättande text och instruktioner.

Kommunikativ förmåga


- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Bedömning - Så här visar du vad du har lärt dig:


Du kan visa att du har läsförståelse både muntligt och skriftligt. Vi har många tillfällen till textsamtal och du kommer också att svara på frågor skriftligt i din arbetsbok. Du ska kunna samtala om texten och återge innehållet.

Du kommer att få många chanser att skriva egna texter. Ibland gör du det i arbetsboken, och ibland i skrivhäfte i när du skriver sagor i olika teman vi arbetar med,

Du kan visa dina skrivkunskaper (stavning, grammatik, meningsbyggnad) på flera olika sätt och i flera olika böcker (Röda Tråden, Diamantjakten, lösblad, extrauppgifter, skrivhäften mm)

 

Matriser

Sv SvA
Matris svenska år 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Eleven kan till viss del läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan till stor del läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtratigier på ett huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande text.
Läsförståelse
Genom att kommentera och återge några delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven till viss del grundläggande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven till stor del del grundläggande läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Skriva
stava
Eleven kan till viss del stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan till stor del stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Skriva
skrivregler
I texterna kan eleven på ett till viss del fungerande sätt använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
I texterna kan eleven oftast använda stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt sätt.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt sätt.
Skriva
röda tråden
Eleven behöver hjälp med "den röda tråden" i sina texter för att få en tydlig inledning, handling och slut. Behöver hjälp med att komma på innehållet i texten.
Eleven kan skriva berättande texter i olika genrer. Har till stor del inledning, handling och avslutning och kan hålla "den röda tråden" i sina texter.
Eleven kan skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning. Med en tydlig "röd tråd" .
Skriva
fakta text
Eleven kan till viss del söka information ur någon källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Eleven kan till stor del söka information ur någon källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Eleven kan söka information ur någon källa och återge grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Text och bild
Eleven kan till viss del kombinera sina texter med bilder för att förtydliga och förstärka sitt budskap.
Eleven kan till stor del kombinera sina texter med bilder för att förtydliga och förstärka sitt budskap.
Eleven kan kombinera sina texter med bilder för att förtydliga och förstärka sitt budskap.
Respons
Eleven kan till viss del bearbeta och förtydliga sin text utifrån respons.
Eleven kan till stor del bearbeta och förtydliga sin text utifrån respons.
Eeven kan bearbeta och förtydliga sin text utifrån respons.
Tala och Samtala
Eleven kan till viss del samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan till stor del samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Instruktioner
Eleven kan till viss del ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven kan till stor del ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: