👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2020-06-15 14:43 i Andersbergsskolan Halmstad
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Under arbetsområdet kommer vi arbeta utifrån läroboken "Upptäck historia". Vi kommer också att se på film och klipp och ha diskussioner. Vi avslutar området med att eleverna gör ett kunskapsprov som bygger på ordläxorna och övningar vi gör under lektionstid.

Innehåll

Mål för elev:

Det här ska du lära dig under tiden vi arbetar med Vikingatiden:

 • Hur kan vi veta något om vikingatiden?
 • Vem bestämde vad i vikingatidens samhälle?
 • Vilka platser besökte vikingarna på sina resor och hur kan vi veta det?
 • Hur påverkades vikingarna av möten med andra kulturer?
 • Vad trodde vikingarna på?
 • Vad finns det för skillnader och likheter mellan levnadsvillkoren på vikingatiden jämfört med forntiden och nu?
 • Vad finns det för spår av vikingatiden idag?
 • Hur används bilden av vikingarna idag?
 • Varför slutade vikingatiden?

Innehåll:

Asatron

Vikingafärder

Vikingarnas hem

Vem bestämde hos vikingarna?

Hur kan vi veta något om vikingatiden? - historiska källor och tolkningar.

Material:

 • Lärobok "Upptäck historia"
 • Uppkopierat material
 • Film - Vikingarnas tid (sli)
 • Film - Odens rike (skapelsen) (sli)
 • Ev. Unga fakta

Redovisning:

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom

 • Genomgångar (bland annat högläsning ur boken om Vikingatiden)
 • Gruppdiskussioner.
 • Uppgifter under lektionstid
 • Begreppsläxor
 • Kunskapsprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi Re
Vikingatiden åk 4

Kopplingar till läroplanen

 • Hi  4-6   Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6   Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6   De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6   Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6   Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6   Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6   Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6   Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6   Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Hi  E 6   Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du når delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du når målen med god marginal
Vikingatiden
Du ska känna till hur vi idag vet så mycket om vikingatiden och samhället som fanns då.
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du är osäker på hur samhället såg ut på vikingatiden.
Gravar, runstenar och andra fynd berättar om vikingatiden.
Du känner till några saker om vikingatiden samt några fynd om hur man levde då.
Du känner till många saker om vikingatiden samt flera fynd om hur man levde då.
Vikingafärder
Du ska kunna berätta om hur vikingarna seglade och vilken betydelse deras handel hade för samhället.
 • Hi
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan med hjälp berätta om vikingarnas färder och handel.
Titta på kartan och se vilka stora områden vikingarna färdades i. Det är länge sedan och det är konstigt att de tog sig så långt med den tidens skepp.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vikingarnas färder och handel.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vikingarnas färder och handel.
Vikingarnas hem
Du ska kunna berätta om hur vikingarna bodde och vad de jobbade med. Du ska prova att skriva egen text samt tyda runalfabetet.
 • Bl
 • Bl
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Hi
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan med hjälp berätta om vikingarnas liv. Du har provat att skriva en egen text med runalfabetet.
Var aktiv på lektionerna, du behöver både lyssna och vara med i diskussioner.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vikingarnas liv. Du har skrivit en egen text samt provat att tyda runalfabetet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring vikingarnas liv. Du har skrivit en egen text samt provat att tyda runalfabetet.
Vem bestämde hos vikingarna?
Du ska känna till hur vikingasamhället var uppbyggt samt kunna göra jämförelser till dagens samhälle.
 • Sh
 • Sh
 • Sh  4-6
Du kan med hjälp göra jämförelser mellan dåtid och nutid.
Det är viktigt att du förstår hur samhällen byggs upp, det finns både likheter och skillnader.
Du har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang när du jämför dåtid och nutid.
Du har goda kunskaper och kan föra relativt utvecklade resonemang när du jämför dåtid och nutid.
Vikingarnas tro
Du ska känna till asatron, några riter de hade samt kristendomens införande under vikingatidens slut.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Re
 • Re
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du känner till något om asatron.
Asatron är en viktig del av den svenska kulturen, att kristendomen kom till Sverige gjorde att vikingatiden tog slut.
Du har grundläggande kunskaper om asatron, du ser kopplingen mellan kristendomens införande och vikingatidens slut.
Du har goda kunskaper om asatron, du ser kopplingen mellan kristendomens införande och vikingatidens slut.