Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A kap 4-5

Skapad 2020-06-15 14:53 i Björkåsskolan Grundskolor
Lpp som utgår från Matteborgen 4A kapitel 4-5. Behandlar momenten multiplikation, division, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med kapitel 4 och 5 i Matteborgen 4a. Kapitlen tar upp multiplikation och division, samt tabeller och diagram.

Innehåll

 

Mål för eleven

I kapitel 4 utvecklar du förmågan att:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunnna multiplicera ental, tiotal och hundratal tex 5x6, 5x60, 5x600
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, tex 93/3, 846/2
 • kunna använda multiplikation och division när du löser textuppgifter
 • bli säker på multiplikationstabellerna 0-10

 


I kapitel 5 utvecklar du förmågan att:

 • hämta uppgifter ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av stapeldiagram
 • rita ett stapeldiagram

Arbetssätt / Undervisning

.

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor, fortsatt träning av multiplikationstabellerna.
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Matteprov på kapitel 4-5.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoserna och provräkningen samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A Matris kap 4-5

Behöver träna mer
Visar förståelse
Visar god förståelse
Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, tex 5 x 60 och 5 x 600 Metodförmåga
Kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536 Metodförmåga
Kunna förstå hur multiplikation och division hör ihop Metodförmåga
Kunna använda kort division Metodförmåga
Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift Problemlösningsförmåga
Kunna hämta uppgifter ur tabeller Metodförmåga
Kunna ordna fakta i en tabell Metodförmåga
Kunna läsa av och förstå stapeldiagram Metodförmåga
Kunna göra en avprickningstabell Begreppsförmåga
Kunna rita ett stapeldiagram Kommunikationsförmåga
Kunna multiplikationstabellerna 1 - 10

Ma
Matteborgen 4A Matris kap 4-5

Behöver träna mer
Visar förståelse
Visar god förståelse
Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, tex 5 x 60 och 5 x 600 Metodförmåga
Kunna multiplicera tal som 3 x 47 och 2 x 536 Metodförmåga
Kunna förstå hur multiplikation och division hör ihop Metodförmåga
Kunna använda kort division Metodförmåga
Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift Problemlösningsförmåga
Kunna hämta uppgifter ur tabeller Metodförmåga
Kunna ordna fakta i en tabell Metodförmåga
Kunna läsa av och förstå stapeldiagram Metodförmåga
Kunna göra en avprickningstabell Begreppsförmåga
Kunna rita ett stapeldiagram Kommunikationsförmåga
Kunna multiplikationstabellerna 1 - 10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: