Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, ht-20, åk 8

Skapad 2020-06-15 15:19 i Röllingbyskolan Österåker
Detta är en laboration inom ljud som bedöms i både teknik och fysik.
Grundskola 8 Teknik
Planering för teknik. Fokus ligger på att följa upp fysikundervisningen i ljus och ljud genom att undersöka teknik kopplad till området.

Innehåll

Teknikplanering

Observera att planeringen är lite "luftig"och till viss del saknar innehåll. Det är för att skapa utrymme till laborationer i kemi, eftersom vi har halvklass i teknik. 

Ljud v34/35 - 39/40

Lektioner: v34/35 - 36/37

På tre lektioner arbetar med olika tekniska aspekter av ljud i klassrummet, till exempel ljudinspelningar, hur ljud påverkar människa och natur. Närvaro på två av tre lektioner krävs för godkänt. 

Lektioner: v37/38 - v39/40

Vi gör en bullerlabb, se uppgift 1. OBS! Denna uppgift sambedöms i teknik och fysik! 

Inlämning vecka 40! 

NO v40/41 - 43/44,

(Eventuellt används någon kemilektion till teknik på vårterminen, när vi skapar hemsidor.)

Lektioner: v40/41 - v42/43 

Vi över på några förmågor inom NO: 

- att kunna planera en labb

- genomföra en labb

- skriva en bra diskussion. 

Uppgiften bedöms formativt i klassrummet. 

 

Ljus v44/45 - 50/51   

Lektioner: v45 - v50: "Teknikutveckling"

Vi utgår från datorn och går igenom

- hur en dator är uppbyggd

- datorns utveckling, från Babbage till idag. 

Eleverna får därefter välja ett datorspel eller ett socialt media och beskriva dess teknikutveckling. 

Inlämning vecka 49/50! 

v 50/51 Avslutning och betygsprat

 

Uppgifter

  • Ljudlaboration, lämna in v 40

  • Teknikutveckling - inlämning v50

Matriser

Tk
Teknik komplett

Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Samt förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka och beskriva
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar
Resonemang om likheter och skillnader
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Praktiskt arbete
Idéer
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar och utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och du kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord

Förmåga att kunna resonera om teknik i samhället och teknikens utveckling.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang om konsekvenser
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Resonemang om förändringar
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: