Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska yrken och IoT

Skapad 2020-06-15 15:34 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 9 Teknik
I det här arbetsområdet ska du få bekanta dig med många olika tekniska yrken. Du kommer också få försöka förbättra vardagliga föremål med hjälp av IoT, Internet of things

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Det här ska du arbeta med

 • Olika tekniska yrken
 • Vi diskuterar vilka föreställningar vi har om vilka som kan ha ett tekniskt yrke
 • Hur teknik kunnat hjälpa människan i frågor som miljö, transport, sjukvård med mera
 • Artificiell Intelligens
 • Internet of Things innebär
 •  

 

Du ska visa kunskaper om 

 • Internet of things
 • Sensorer
 • Artificiell intelligens
 • Hur internet är uppbyggt och hur information skickas och tas emot

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar
 • Faktatexter
 • Diskussioner
 • Olika uppgifter
 • Titta på filmer
 • Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbete

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

Det kommer också att vara några tydligare bedömningstillfällen som är inlämning av en uppgift med skriftlig beskrivning och ritning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: