Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsk grammatik ht 2020/vt 2021

Skapad 2020-06-15 16:03 i Njutångers skola Hudiksvall
En genomgång av grundläggande grammatik.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du ska få repetera och träna grundläggande grammatik som singular-plural, have/has,had, frågeord, there is/are, some/any, ing-form, do/does, oreglebundna verb, frågeord och hjälpverb.

Innehåll

Konkretisering av målen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Hur undervisningen kommer att gå till

Du kommer att arbeta antingen enskilt eller tillsammans med kompisar. Du ska arbeta i din grammatikbok, läsförståelsebok, arbetsbok eller med olika material som jag kommer att ge dig.

Övningarna tränar din förmåga att kunna 

 • bilda rätta pluralformer av substantiv
 • välja rätt mellan have/has och had
 • välja rätt frågeord why-who-what-when-where-how
 • kunna välja mellan there is- there are
 • kunna använda oregelbundna verb
 • kunna använda hjälpverben
 • använda rätt former av verb.
 • bilda ing-form av verb
 • skilja på do/does
 • skilja på some och any

 

                 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Värdegrundande förmågor:

 • Att vilja lära sig nya saker.
 • Att  göra sitt bästa för varje tillfälle.
 • Att hjälpa varandra.
 • Att dela med sig till varandra av bland annat kunskap och tid.

Begreppslig förmåga:

 • Förstå vad begrepp och ord betyder.
 • Förstå hur begrepp och ord hör ihop.
 • Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen.
 • Kunna använda ord och begrepp på nya sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: