Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2020-06-15 21:52 i Rydbo skola Österåker
Ljud, ljus och luft för åk 3
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Luft, ljus och ljus, dessa ser hör och kanske t o m känner vi varje dag. Men visste du att luften är livsviktig, något som vi bara måste ha. Fast tänker vi ofta på denna osynliga "sak"? Vad är egentligen luft? Vad består luft av? Var finns luft?

Innehåll

Mål med undervisningen:

Du ska:

 

 • kunna förklara varför luft är viktigt
 • känna till att luft är något och tar plats
 • kunna berätta om luftens grundläggande egenskaper
 • känna till att luft består av olika ämnen
 • kunna dokumentera undersökningar
 • kunna använda begrepp som : syre, gas, kväve, koldioxid och molekyler

Så här ska vi arbeta:

Vi ska:

 • diskutera
 • göra undersökningar
 • dokumentera
 • se på film
 • läsa faktatexter och svara på frågor

Det här bedöms:

Dina förmågor kommer bedömas genom att du:

 • aktivt deltar och genomför undersökningar
 • jämför resultat av undersökningar
 • delta i gemensamma diskussioner
 • dokumenterar dina undersökningar på ett enkelt och tydligt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Ke   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Ke   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: