Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materials egenskaper Åk 3

Skapad 2020-06-15 21:41 i Rydbo skola Österåker
Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
I arbetsområdet "Materials egenskaper" kommer du att få testa olika materials egenskaper genom experiment och samtal. Du kommer att få genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa i text och bild. Du ska också få lära dig hur man kan återanvända eller återvinna materialen.

Innehåll

Centralt innehåll:

 • olika material egenskaper och hur de kan sorteras efter ledningsförmåga, magnetism och flytförmåga.
 • naturvetenskapliga undersökningar och dokumentation
 • förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat

Arbetssätt / metod:

Vi kommer att:

  • träna på att formulera enkla hypoteser och dokumentera dessa.
  • träna tillsammans på att dra slutsatser och dokumentera
  • se på filmer
  • skriva gemensamma tankekartor 
  • skriva och definiera viktiga ord och begrepp
  • göra enskilda arbetsuppgifter 
  • göra en gruppövning där du får visa att du kan sortera material på olika sätt.
  • göra experiment där vi testar hypoteserna om olika materials egenskaper.
  • T.ex:
   • du ska få undersöka hur en magnet fungerar och prova vilka saker som en magnet kan dra till sig.
   • du kommer att få testa materials förmåga att leda elektricitet med hjälp av batterier, sladd och lampa.
   • du kommer att få prova vilka material som flyter och sjunker i vatten.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva eller rita din hypotes och ditt resultat om det du har undersökt.
 • förklara begreppen hypotes, resultat, flytförmåga, magnetism och leda ström.
 • delta aktivt i grupparbeten.
 • sortera några olika vardagssaker utifrån vilket material de har.
 • ge exempel på något material som leder elektricitet, något som är magnetiskt samt något som flyter.
 • berätta hur några material kan återanvändas eller återvinnas.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv
Materials egenskaper

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunna sortera föremål utifrån olika egenskaper.
 • NO   3
 • NO   3
Jag kan sortera några olika vardagssaker utifrån vilket material de har. Jag kan säga något material som leder elektricitet, något som är magnetiskt samt något som flyter.
Jag kan sortera de flesta saker utifrån vilket material de har. Jag kan säga flera saker som leder elektricitet, flera som är magnetiska samt flera saker som flyter.
Kunna jämföra egna resultat med andras.
 • NO   3
Jag jämför något av mina resultat från experimenten med någon kamrats resultat och kan reflektera över det.
Jag jämför mina resultat från experimenten med kamraters resultat och reflekterar över dem.
Kunna dokumentera egna undersökningar och kunna använda dem i diskussioner och samtal
 • NO   3
Jag kan skriva en enkel hypotes och dra en enkel slutsats utifrån mitt resultat av undersökningen. Jag deltar i en diskussion om resultatet.
Jag kan skriva enkla hypoteser och dra slutsatser utifrån utifrån mina resultat från undersökningarna. Jag deltar aktivt i diskussioner om resultaten.
Kunna redogöra för hur materialen tas om hand när de inte längre används.
 • SO   3
Jag kan berätta hur några material kan återanvändas eller återvinnas.
Jag kan berätta vad som händer med olika material när de inte längre användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: