Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prio åk 8 - Kapitel 5 Sannolikhet och statistik

Skapad 2020-06-16 08:25 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola F – 9
Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn imorgon? Vi bedömer ständigt risker eller chanser för att olika händelser ska inträffa. På finansmarknaden sker bedömningar om värdet av en aktie kommer gå upp eller ner. Försäkringsbolagen bedömer olycks- och skaderisken utifrån statistik för att kunna sätta pris på försäkringar. I det här kapitlet får du lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöm risker och chanser. Du får också lära dig mer om diagram och hur man kan beskriva statistik med hjälp av spridningsmått.

Innehåll

Centralt innehåll:

* Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

* Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

* Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

* Hur spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

* Tabeller och diagram samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.

 

Viktiga begrepp:

händelse                               återläggning

risk                                        kombinatorik

chans                                    spridning

sannolikhet                           variationsbredd

utfall                                      kvartilavstånd

likformig sannolikhet             nedre kvartil

gynsamma utfall                   övre kvartil

möjliga utfall                         lådagram 

utfallsdiagram                      histogram

träddiagram                         klassbr

 

edd

komplementhändelse          relativ frekvens

beroende och oberoende    cirkeldiagram

händelse

 

Undervisning:

Undervisningen kommer bestå av genomgångar av varje avsnitt och egen räkning för att klara målen. Lektionerna kommer bestå av gemensamma uppgifter där eleverna får chansen att diskutera med varandra.

Under varje avsnitt väljer du själv om du vill göra gröna, blå eller röda uppgifter. Det är bra om du hinner två av färgerna för varje avsnitt (delkapitel).

  

Planering:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: