Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och kemiska bindningar 2020

Skapad 2020-06-16 08:32 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 9 Kemi
Under antiken trodde man att alla ämnen runt om oss bestod av de fyra elementen: vatten, eld, jord och luft. Idag vet vi att ämnen består av partiklar som kallas atomer, och vi känner till runt 110 atomslag. I det här avsnittet ska du få lära dig om sambandet mellan atomens uppbyggnad och ämnens egenskaper samt hur ämnen reagerar med varandra till kemiska föreningar. Du kommer också att få lära dig hur man organiserar de olika atomslagen i det som kallas för det periodiska systemet.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Det här ska du arbeta med

Kemin i naturen

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Du ska visa kunskaper om 

Atomen 
-uppbyggnad

-atomnummer

-elektronskal    

-valenselektroner

-joner

-isotoper

Periodiska systemet
-grupper och perioder

-grundämnesfamiljer

Kemiska bindningar
-molekylförening (elektronparbindning=kovalent bindning)

-jonförening (jonbindning)

- metallbindning


Formelskrivning

Laborationer
-planering, genomförande och dokumentation (laborationsrapport)

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar
 • Arbeta i boken.
 • Arbetsuppgifter
 • Laborationer
 • Skriva laborationsrapporter.
 • Filmer
 • Diskussioner

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner i samtal med lärare och när vi laborerar

Du kommer också att göra ett skriftligt prov efter området.

 

 

 

Uppgifter

 • Arbetshäfte periodiska systemet och kemiska bindningar 2020

 • Arbetshäfte periodiska systemet och kemiska bindningar

 • Arbetshäfte periodiska systemet och kemiska bindningar

 • Andreas Sandqvist Atomen

 • Andreas Sandqvist Joner

 • Andreas Sandqvist Periodiska systemet

 • Arbetshäfte periodiska systemet och kemiska bindningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: