Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/SvA; "Uppdraget", att samtala och att skriva berättande texter

Skapad 2020-06-16 08:35 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Hur var det att vara tonåring i Sverige under andra världskriget ? Påverkade kriget, fast det inte pågick här, hur man levde här? Hur skriver man en riktigt bra berättelse? Att samtala, diskutera och redogöra - vad är skillnaden? Hur gör man egentligen för att få andra att förstå det man menar?

Innehåll

Detta kommer jag att bedöma

Uppdraget

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du kan:

 • förstå de vanligaste orden och handlingen i stort, i högläsningsboken vi läser tillsammans.
 • läsa relativt tydligt och för det mesta med flyt.
 • förstå bokens budskap och läsa "mellan och på raderna".
 • beskriva vad du tycker och tänker när du läser texten.
 • sammanfatta texten på ett enkelt sätt med handlingen i tidsordning (början, mitten, slut).
 • skriva en enkel bokrecension med lite fakta om boken (t.ex. titel, författare...), en kortfattad handling (inte slutet), huvudpersoner och bipersoner, berätta om var och när handlingen utspelar sig, genre, budskap och vad du tycker om boken.

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

 • förstå flertalet av orden i högläsningsboken vi läser tillsammans.
 • läsa tydligt och med ett gott flyt.
 • förstå bokens budskap och läsa "mellan och på raderna".
 • beskriva vad du tycker och tänker när du läser texten.
 • sammanfatta texten.
 • skriva en mer detaljerad bokrecension med fakta om boken (t.ex. titel, författare,utgivningsår...), en kortfattad handling (inte slutet), beskriv huvudpersoner och bipersoner, berätta om bokens språk, berätta om var och när handlingen utspelar sig, genre, budskap och vad du tycker om boken.

 

Berättande text

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du kan:

 • skriva en enkel återberättande text med en i huvudsak fungerande struktur (inklusive "tidsord" med ett antal begripliga händelser, en avslutning och en värdering - "jag tycker...").
 • skriva en berättande text med en begriplig handling och med ett ganska tydligt innehåll. Flertalet vanliga ord ska vara rättstavade och meningarna ska börja med stor bokstav och sluta med punkt, utropstecken eller frågetecken.

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

 • skriva en återberättande text med en relativt väl fungerande struktur (inklusive en orientering,  "tidsord" med ett antal begripliga händelser, en avslutning och en värdering - "jag tycker...").

 • skriva en berättande text med ett relativt väl fungerande innehåll. Samtliga vanliga ord ska vara rättstavade och meningarna ska börja med stor bokstav och sluta med punkt, frågetecken eller utropstecken. Den berättande texten ska även innehålla miljö- och/eller personbeskrivningar.

 

Att samtala och redogöra

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du kan: 

 • ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt. 
 • förbereda och genomföra en enkel muntlig redovisning med inledning, innehåll och avslutning så att lyssnarna kan förstå vad du vill få fram. 

 

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du kan: 

 • ställa frågor och följdfrågor samt säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt. 
 • förbereda och genomföra en muntlig redovisning med inledning, innehåll och avslutning, på ett avslappnat och tydligt sätt, så att lyssnarna lätt kan förstå vad du vill få fram. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

I arbetet med vår gemensamma bok "Uppdraget" kommer vi att gå igenom viktiga ord och begrepp. Vi kommer att stanna upp och arbeta lite extra med målande beskrivningar där du själv kommer att få rita och måla en bild som motsvarar ett visst uttryck. Vi kommer att läsa tyst och högt. Ibland får du bara lyssna på texten. Vi kommer att diskutera handlingen och du får svara på frågor som handlar om texten både muntligt och skriftligt. Du kommer också att få skriva loggbok under tiden som vi läser boken.

Berättande texter -  Vi tittar på exempeltexter och jämför med vår högläsningsbok och andra skönlitterära böcker vi läser. Viktiga ord och begrepp skrivs upp, samt även en berättande/återberättande texts olika delar. Du får träna på att skriva ett antal berättande texter med någon form av återkoppling efter varje text.

 

Samtal, diskussioner och redogörelser - Vi kommer att arbeta mycket tillsammans, i både helklass samt i mindre grupper och i par. Vi kommer att samtala om både saker vi läst, hört och vad vi tycker i olika frågor. Vi kommer att diskutera hur man gör för att få ett flyt i ett samtal, hur man får fram vad det är man själv vill säga och hur man kan få andra att berätta vad de tycker och tänker. Vi kommer också att träna på att använda stödord för att kunna redovisa framför en grupp och vad man ska tänka på för att de andra ska förstå vad man vill få fram. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: