Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är atomer och molekyler?

Skapad 2020-06-16 08:54 i Sätra skola Linköping
Introduktion till vad kemi är och lite om atomer och molekyler.
Grundskola 4 Kemi
Du kommer att lära dig vad en atom och molekyl är och hur de är uppbyggda. Du kommer även att lära dig mer om fasta ämnen, vätskor, gaser och hur dessa kan ändra form.

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska utveckla dina tankar om hur material är uppbyggda

Du ska utveckla din förståelse för hur atomer och molekyler är uppbyggda

Du ska utveckla din förståelse för ett ämnes olika former, dvs fast, flytande och gas. 

Frågeställningar och begrepp

Vad är materia?

Vad är allting gjort av?

Begrepp vi kommer att arbeta med:

 • atom
 • molekyl
 • materia
 • atomkärna
 • elektron
 • proton
 • neutron
 • grundämne
 • fast form
 • flytande form
 • gasform
 • smältning
 • stelning
 • kondensering

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att läsa och se på filmer.

Vi kommer att göra enkla expriment.

Vi kommer rita enkla modeller av atomer och molekyler.

Vi kommer att titta på det periodiska systemet. 

 

Visa din kunskap - bedömning

Du kommer att få läsa texter och visa att du har förstått genom att delta i diskussioner och att framföra dina slutsatser skriftligt och muntligt.

Du kommer att få visa att du kan dra slutsatser av experiment genom att muntligt, skriftligt och/eller med bild berätta om vad vi kommit fram till. 

Du ska visa att du klarar att använda relevanta begrepp. Du kommer som avslutning få göra ett skriftligt prov för att visa dina begreppskunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Atomer och molekyler

Ganska säker
Säker
Mycket säker
Atomer
Du ska förstå hur en atom är uppbyggd och kunna beskriva det med relevanta begrepp.
Du kan på ett översiktligt sätt beskriva vad en atom är.
Du kan på ett utförligt sätt beskriva vad en atom är och hur den är uppbyggd.
Du kan på ett utförligt och nyanserat sätt beskriva vad en atom är, hur den är uppbyggd, samt ge några exempel.
Molekyler
Du ska förstå vad en molekyl är och kunna beskriva det med relevanta begrepp.
Du kan på ett översiktligt sätt beskriva vad en molekyl är.
Du kan på ett utförligt sätt beskriva vad en molekyl är.
Du kan på ett utförligt och nyanserat sätt beskriva vad en molekyl är, samt ge några exempel.
Du ska förstå vad ett grundämne är och kunna beskriva det med relevanta begrepp.
Du kan på ett översiktligt sätt beskriva vad ett grundämne är.
Du kan på ett utförligt sätt beskriva vad ett grundämne är.
Du kan på ett utförligt och nyanserat sätt beskriva vad ett grundämne är samt ge några exempel.
Du ska förstå mekanismerna bakom ett ämnes olika former och kunna berätta om det med relevanta begrepp.
Du kan på ett översiktligt sätt förklara övergångar mellan fast, flytande och gasform.
Du kan på ett nyanserat sätt förklara övergångar mellan fast, flytande och gasform.
Du kan på ett nyanserat och utförligt sätt förklara övergångar mellan fast, flytande och gasform.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: