Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A Addition och Subtraktion

Skapad 2020-06-16 08:58 i Gylle skola Borlänge
Detta är en detaljerad planering av kapitel 1 i Matteborgen Direkt 4A.
Grundskola 4 Matematik
I detta kapitel kommer du att utveckla dina förmågor inom addition och subtraktion.

Innehåll

När du har arbetat med detta kapitel kommer du att

- förstå hur addition och subtraktion hör ihop

- veta hur likhetstecknet används

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000

- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter vid problemlösning.

 

Uppgifter

 • Diagnos 2 Addition och subtraktion

 • Prov 2 Addition och subtraktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen Direkt 4A Lgr 11

Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2
Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
Veta hur likhetstecknet används
Addition och subtraktion inom talområdet 0 - 10 000
Använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: