👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff 4 Gold - Numbers and Home

Skapad 2020-06-16 09:00 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 4 Engelska
I det här kapitlet kommer du att lära dig: nummer, tala om vad du kan/inte kan, tala om var du bor, fråga var någon bor och fråga om hjälp.

Innehåll

I det här kapitlet kommer du att lära dig: 

att berätta vad du kan

att berätta vad du inte kan

att fråga var någon bor

att tala om var du bor

nummer: 

Youtube clip: https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA

Spel 1-10: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10

Spel 10-100: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-10-100

att fråga om hjälp

singular och plural

sammandragna former (I'm = I am) (She's = She is): 

Youtube clip: https://www.youtube.com/watch?v=CZkqSVb_FOg

Matriser

En
Good Stuff 4 Gold - Numbers and Home

Godkänd nivå
Mer än godkänd
Insats krävs
Nummer
Du kan räkna upp till 10. Du kan skriva talen: one two three four five six seven eight nine ten
Du kan räkna upp till 100. Du kan skriva talen 1-10: one two three four five six seven eight nine ten
Träna på nummer. Se Youtube-clip. Träna på att skriva talen.
Berätta om dig själv samt ställa frågor
Du kan presentera dig själv och berätta om dig själv: I'm Matthew.. I live in Borlänge... I can... I can't…. Du kan också ställa frågor: fråga var någon bor fråga om telefonnummer fråga om hjälp
Du kan med säkerhet presentera dig själv och berätta om dig själv: I'm Matthew.. I live in Borlänge... I can... I can't…. Du kan också ställa frågor: fråga var någon bor fråga om telefonnummer fråga om hjälp
Läs texterna i kapitlet (textbook). Träna på talövningarna i workbook.
Plural (flertal)
Du kan plural på engelska. T.ex. One car Two cars
Träna på sidan 99 i workbook.
Verbet "to be" - "att vara"
Sammandragningar för verbet "to be" - att vara.
Du kan använda verbet "att vara"/"to be" (och dess sammandragningar): I'm = I + am you're = you + are he's = he + is she's = she + is it's = it + is we're = we + are you're = you + are they're = they + are
Du kan med säkerhet använda verbet "att vara"/"to be" (och dess sammandragningar): I'm = I + am you're = you + are he's = he + is she's = she + is it's = it + is we're = we + are you're = you + are they're = they + are
Träna på sida 100-101 i workbook.