Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi + Re Historia och tro - Ur ett samhällsperspektiv

Skapad 2020-06-16 09:07 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Under nästkommande veckor kommer vi att lära oss mer om Sveriges historia under 1900-talet med avstamp i slutet av 1800-talet.

Innehåll

Har du känt att du har kommit till ett konstigt land? Det har du! Sverige är, enligt World Value Survey, ett mycket konstigt land. (Källa: https://www.iffs.se/media/1906/culturemap_may2015.jpeg)

Vi ska arbeta med ämnena historia och religion i temat Historia och tro - Ur ett samhällsperspektiv. Här ska du få lära dig mer om Sveriges historia från slutet av 1800-talet fram till modern tid. Du ska få veta hur Sverige har gått från ett fattigt bondesamhälle till ett modernt informationssamhälle.

Preliminär tidsram och examinationsform

Vecka 35-43

v. 35 Introduktionsvecka

v. 36 Kap. 1-2 

v. 37 Kap. 3-4

v. 38 Kap. 5-6

v. 39 Kap. 7-8 

v. 40 Kap. 9-10

v. 41 Kap. 11-12

v 42 Repetition

v. 43 Prov-vecka 

 

Examinationsform:

Skrivuppgifter och tester

Samtal och diskussioner i klassrummet och vid studiebesök

Skriftligt prov vecka 43

Uppgifter

 • Skugguppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Hi  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Hi  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Hi   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Hi   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Hi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: