Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap åk 6

Skapad 2020-06-16 09:09 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
I åk 6 får du lära dig vad hem och konsumentkunskap handlar om. Du kommer att få lära dig många saker som t.ex att laga mat, baka och hur man hushållar med sina pengar. Du kommer också att få lära dig vad våra näringsämnen heter (kolhydrater, protein, fett, vatten, vitaminer och mineraler) och varför dessa är bra för din kropp.

Innehåll

Konkretisering

I åk 6 ska du lära dig: 

 • hur viktig hygienen är när man lagar mat och diskar
 • att laga enklare maträtter och baka
 • begrepp som t.ex koka, steka, bryna och fräsa
 • vad olika köksredskap heter och hur man använder dessa
 • att följa och läsa recept
 • planera ditt praktiska arbete i köket
 • begrepp inom området ekonomi och hur man kan tänka när man handlar hållbart och ekologiskt
 • vad våra näringsämnen heter och varför du behöver dem
 • om tallriksmodellen och matcirkeln 
 • resonera och ge omdömen kring ditt resultat och ditt arbetssätt

Undervisning/arbetssätt

 • Praktiskt arbete där vi tränar på att läsa och följa olika recept och olika metoder
 • Teoretisk genomgång av olika matlagningsmetoder, ekonomi och näringslära
 • Teoretisk och praktisk genomgång på olika redskap och teknisk utrustning
 • Diskussioner kring arbetssätt och resultat i både grupp och enskilt ute i köken

Bedömning

 • Bedömning i det praktiska arbetet sker löpande och sammanställs i en matris
 • Bedömning av de teoretiska kunskaperna som vi har arbetat med i åk 6  sker vid ett skriftligt provtillfälle samt vid diskussioner och samtal
 • Bedömning av resonemang görs löpande genom det praktiska arbetet där frågor ställs och kan diskuteras i situationen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 6

Innehåll
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med anpassning till aktivitetens krav.
Planera och organisera arbetet i köket.
Eleven behöver ofta stöd i att läsa och förstå receptet och ställer många frågor om receptet i processens gång. Eleven behöver ofta stöd i hur arbetet ska organiseras och planeras. Eleven har svårt att se vilket moment som tar längst tid att genomföra.
Eleven behöver enstaka gånger stöd i att förstå receptet och organisera sitt arbete. Eleven planerar och genomför de praktiska momenten med enstaka stöd men klarar oftast att genomföra arbetet både enskilt och i samarbete med andra.
Eleven klarar självständigt att förstå receptet och organisera sitt arbete. Eleven planerar och genomför de praktiska momenten både självständigt och i grupp med relativt stor säkerhet. Eleven tar ibland eget initiativ och omprövar när det behövs. Klarar ibland av att leda en grupp framåt mot ett mål.
Eleven klarar självständigt att förstå receptet och organisera sitt arbete med stor säkerhet. Eleven planerar och genomför de praktiska momenten både självständigt och i grupp med stor säkerhet. Klarar av att leda gruppen framåt mot ett mål.
Tillaga mat och baka
Eleven behöver ofta stöd att laga måltider och baka. Tar ibland ansvar för enstaka arbetsuppgifter i köket, de som eleven själv upplever som ”enkla”. Eleven glömmer ofta att skapa en trivsam måltidsmiljö som innefattar helheten t.ex. en trevlig dukning med anpassade bestick och porslin.
Eleven klarar oftast att laga måltider och baka men kan behöva stöd någon enstaka gång. Tar gärna ansvar för enstaka arbetsuppgifter i köket, de som eleven själv upplever som ”enkla”. Eleven skapar ibland en trivsam måltidsmiljö som innefattar helheten t.ex. en trevlig dukning med anpassade bestick och porslin.
Eleven har goda kunskaper i att laga måltider och baka, och behöver endast stöd vid enstaka tillfällen. Eleven skapar ofta en trivsam måltidsmiljö som innefattar helheten t.ex en trevlig dukning med anpassade bestick och porslin. Väljer att i gruppen utföra olika arbetsuppgifter, men inte de som eleven upplever som ”svårast”.
Eleven har mycket goda kunskaper i att laga måltider och baka, och klarar oftast självständigt och i grupp att utföra arbetsuppgifter. Eleven skapar nästan alltid en trivsam måltidsmiljö som innefattar helheten som t.ex en trevlig dukning med anpassade bestick och porslin. Väljer att i gruppen utföra olika arbetsuppgifter oavsett svårighetsgrad.
Beräkning av mängder vid matlagning
Eleven behöver ofta stöd i beräkning av mängder och behöver ofta stöd när ett recept ska ändras från t.ex 2 till 4 pers. Eleven känner till några mått som används vid beräkning.
Eleven har grundläggande kunskaper i beräkning av mängder, men kan ibland behöva stöd i att ändra ett recept (beräkna om t.ex. från 2 till 4 pers). Eleven vet oftast vilket mått som är vilket.
Eleven har goda kunskaper i beräkning av mängder, men känner sig enstaka gånger osäker på att ändra i receptet (beräkna om t.ex. från 2 till 4 pers). Eleven vet nästan alltid vilka mått som är vilka.
Eleven har mycket goda kunskaper i beräkning av mängder. Klarar utan stöd att ändra i ett recept och vet alltid vilka mått som är vilka.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
Olika metoder för bakning och matlagning
Eleven är ofta osäker på att utföra olika matlagnings- och bakmetoder, och är osäker på vad olika begrepp betyder som t.ex fräsa, bryna, steka. Eleven häller t.ex. pasta i kallt vatten eller tar varmt vatten direkt från kranen. Eleven anpassar oftast inte temperaturen vid stekning och har svårt att se om degen är färdigjäst eller inte.
Eleven är ibland osäker på att utföra olika matlagnings- och bakmetoder, och är ibland osäker på vad olika begrepp betyder som t.ex fräsa, bryna, steka. Eleven anpassar ibland temperaturen vid stekning och ser ibland när degen är färdigjäst. Eleven kan ibland utföra metoderna nästan korrekt utifrån instruktioner.
Eleven kan nästan alltid utföra olika matlagningsmetoder- och bakmetoder och vet vad begreppen betyder. Eleven utför metoderna nästan korrekt utifrån instruktion, ser oftast när temperaturer behöver ändras och vet oftast när degen är färdigjäst.
Eleven kan självständigt genomföra olika slags matlagnings- och bakmetoder utan stöd från andra elever eller lärare, och har full förståelse för de begrepp som förekommer. Eleven utför metoderna korrekt utifrån instruktion, ser när temperaturer behöver ändras, vet när degen är färdigjäst och har rätt konsistens, förlitar sig inte på gräddningstiden i boken utan har själv uppsikt.
Användning av redskap och teknisk utrustning
Eleven är osäker på vilka redskap som ska/kan användas till olika moment och använder fel redskap t.ex. visp istället för träsked eller metallstekspade till teflon. Eleven är osäker på att använda teknisk utrustning i köket som t.ex. ugn, spis, elvisp o.s.v och ber gärna om stöd/hjälp av lärare.
Eleven vet oftast vilka redskap som ska/kan användas till olika moment men kan ta fel redskap ibland. Eleven behöver ibland stöd i att använda teknisk utrustning i köket som t.ex. ugn, spis, elvisp o.s.v.
Eleven vet vilka redskap som ska/kan användas till olika moment men kan ta fel redskap någon enstaka gång. Eleven behöver stöd någon enstaka gång i att använda teknisk utrustning i köket som t.ex. ugn, spis, elvisp o.s.v.
Eleven vet alltid vilka redskap som ska/kan användas till olika moment och delar gärna med sig av sin kunskap till andra. Eleven klarar självständigt att använda teknisk utrustning i köket som t.ex. ugn, spis, elvisp o.s.v. och visar det med stor säkerhet.
Hygien och rengöring vid hantering av livsmedel. Hygien vid tillagning och förvaring av livsmedel.
Eleven behöver stöd i att avgöra hur ett livsmedel ska hanteras (t.ex. att inte skära kyckling på samma skärbräda som sallad).
Eleven visar ibland att denne har förståelse för hur viktigt det är att hantera olika livsmedel rätt men behöver ett visst stöd i hur man hanterar olika redskap till olika livsmedel och att man diskar dem mellan användningen.
Eleven visar oftast att denne har förståelse för hur viktigt det är att hantera olika livsmedel rätt, genom att t.ex. använda olika redskap till olika livsmedel eller diska dem emellanåt.
Eleven visar med stor säkerhet att denne vet hur livsmedel ska hanteras och är noga att diska skärbräda mellan hantering av kött och grönsaker eller använder två olika skärbrädor. Är också noga med att ställa tillbaka kylvaror i kylen.
Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Kommunikation
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Enkla omdömen innefattar övergripande och enkla analyser. Ett enkelt omdöme är t.ex. ”Arbetet gick bra och maten blev god”
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Utvecklade omdömen innefattar djupare och mer specifika analyser. Ett utvecklat omdöme kan t.ex. vara ”Arbetet gick bra för att vi planerade i god vilka moment vi skulle börja med och utförde metoderna utifrån de instruktioner som vi lärt oss och resultatet blev som vi hade tänkt oss”
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Ett välutvecklat omdöme kan t.ex. vara ”Arbetet gick bra för att vi planerade vilket moment som tog längst tid och började med det, vi utförde metoderna utifrån de instruktioner som vi lärt oss och resultatet blev som vi hade tänkt oss och vi är nöjda.
Eleven ger mycket välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Ett mycket välutvecklat omdöme kan t.ex. vara ”Arbetet gick bra för att vi planerade vilket moment som tog längst tid och började med det, vi utförde metoderna utifrån de instruktioner som vi lärt oss och resultatet blev: som vi hade tänkt oss, men om vi hade gjort såhär istället.. så hade det blivit… vi kanske skulle tänkt på mer krydda, stektiden, gräddningstiden o.s.v. vi tyckte att konsistensen på bullarna blev för hårda/mjuka/ smuliga....
Ekonomi- ungas privatekonomi
Eleven kan med visst stöd föra ett enkelt resonemang kring ekonomi med hjälp av de vanligaste begreppen såsom konsument, jämförpris, reklam, konsument-information och budget. Eleven kan med stöd diskutera och dra någon slutsats kring vad som händer och hur man kan påverka sin ekonomi t.ex hur man kan påverka sina rörliga kostnader.
Eleven kan föra enkla resonemang kring ekonomi med hjälp av de vanligaste begreppen såsom konsument, jämförpris, reklam, konsument-information och budget. Eleven kan diskutera och dra någon slutsats kring vad som händer och hur man kan påverka sin ekonomi t.ex hur man kan påverka sina rörliga kostnader.
Eleven kan föra utvecklade resonemang kring ekonomi med hjälp av de vanligaste begreppen såsom konsument, jämförpris, reklam, konsument-information och budget. Eleven kan diskutera och dra flera slutsatser kring vad som händer och hur man kan påverka sin ekonomi t.ex hur man kan påverka sina rörliga kostnader.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang kring ekonomi med hjälp av de vanligaste begreppen såsom konsument, jämförpris, reklam, konsument-information och budget. Eleven kan diskutera och dra flera utvecklade slutsatser kring vad som händer och hur man kan påverka sin ekonomi t.ex hur man kan påverka sina rörliga kostnader.
Kropp och hälsa
Eleven känner till något näringsämnen och kan ge något förslag på hur de påverkar kroppen. Eleven kan också ge något förslag på hur en mattallrik kan se ut för en som idrottar eller inte rör sig så mycket. Eleven visar med viss säkerhet i hur man kan använda sig av matcirkeln och tallriksmodellen.
Eleven känner till några näringsämnen och kan ge några förslag på hur de påverkar kroppen. Eleven kan också ge något förslag på hur en mattallrik kan se ut för en som idrottar eller inte rör sig så mycket. Eleven visar på ett grundläggande sätt hur man kan använda sig av matcirkeln och tallriksmodellen.
Eleven känner till flera näringsämnen och kan ge flera förslag på hur de påverkar kroppen. Eleven kan också ge utvecklade förslag på hur en mattallrik kan se ut för en som idrottar eller inte rör sig så mycket. Eleven visar med relativt stor säkerhet i hur man kan använda sig av matcirkeln och tallriksmodellen.
Eleven känner till alla näringsämnen och kan ge flera förslag på hur de påverkar kroppen. Eleven kan också ge välutvecklade förslag på hur en mattallrik kan se ut för en som idrottar eller inte rör sig så mycket. Eleven visar stor säkerhet i hur man kan använda sig av matcirkeln och tallriksmodellen.
Hygien och rengöring i köken (diskning, hålla rent i diskhoar, torka arbetsytor m.m.)
Eleven rengör och diskar på ett mycket enkelt sätt, som inte är speciellt noggrant t.ex. torkas inte disken torr utan läggs ner blöt i lådorna, torkar stekjärn med handduk. Diskar oftast under rinnande vatten. Glömmer att rengöra hoarna och arbetsytorna efter arbetspasset och behöver påminnas flera gånger.
Eleven rengör och diskar på ett grundläggande sätt men glömmer att skölja och organisera disken. Använder rätt mängd diskmedel, diskar i varmt vatten och diskar enligt instruktion (dvs. häller upp vatten med plopp). Rengör hoar och arbetsytor på ett grundläggande sätt men behöver påminnas innan allt är klart.
Eleven organiserar sin disk och underlättar rengöringen genom att t.ex. att ställa disken i vatten innan diskningen. Är självständig och noggrann. Använder rätt mängd diskmedel, diskar i varmt vatten och diskar enligt instruktion (dvs. häller upp vatten med plopp). Ställer disken så att disken rinner av i diskstället och torkar disken torr. Rengör hoarna och torkar diskbänk och arbetsytor bra.
Eleven organiserar sin disk och underlättar rengöringen genom att t.ex. att ställa disken i vatten. Är självständig och mycket noggrann. Använder rätt mängd diskmedel, diskar i varmt vatten och diskar enligt instruktion (dvs. häller upp vatten med plopp). Ställer disken så att disken rinner av i diskstället och torkar disken torr. Rengör hoarna mycket noggrannt och torkar diskbänk och arbetsytor mycket noggrannt. Köket blänker när man är klar!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: