👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans ord 3!

Skapad 2020-06-16 09:23 i Svanberga skola Norrtälje
Veckans ord - Vt 20
Grundskola F – 3 Svenska
Här kommer ni att få träna på att stava och läsa ord som ni ofta använder och finns i texter.

Innehåll

Tidsperiod

 • HT/VT- 20 vecka 34-23. 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.
 • Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.
 • Du tränar din begreppsliga förmåga genom att din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett internationellt perspektiv tränar vi på att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett miljöperspektiv tränar vi på att ta ansvar för den miljö vi själva direkt kan påverka och vi utvecklar ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 

 • stava vanligt förekommande ord 
 • läsa vanligt förekommande ord

 

Kapitel 1 - Böcker

 • läsa orden
 • skriva orden
 • alfabetiskt ordning
 • sammansatta ord

Kapitel 2 – Ord som börjar med skr, str och spr

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden

Kapitel 3 - Ng-ljudet 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • lyssna på ng-ljud
 • korsord

Kapitel 4 – Ord som slutar på -igt

 • läsa orden
 • skriva orden
 • besläktade ord
 • alfabetisk ordning
 • motsatser
 • korsord
 • gåta

 Kapitel 5 - sammansatta ord

 • läsa orden
 • skriva orden
 • skriv ord som passar in

 

 Kapitel 6 – j-ljudet

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma
 • skriv de ord som passar in

Kapitel 7 – räkneord 10-19

 • läsa orden
 • skriva orden
 • ordfläta

 

Kapitel 8– s-ljudet

 • läsa orden
 • skriva orden
 • skriv de ord som passar in
 • alfabetisk ordning

Kapitel 9 – r före n, t, s

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma
 • skriv de ord som passar
 • alfabetisk ordning

 Kapitel 10 – sj-ljudet 1

 • läsa orden
 • skriva orden
 • hitta orden
 • korsord

 

Kapitel 11 – sj- ljudet 2

 • läsa orden
 • skriva orden
 • hitta orden
 • ordnät

Kapitel 12 –  sj-ljudet 3

 • läsa orden
 • skriva orden
 • skriv ord som passar in

Kapitel 13 – ordningstalen 1-10

 • läsa orden
 • skriva orden
 • förkortningar
 • skriv rätt ord

Kapitel 14 – Vokalen a

 • läsa orden
 • skriva orden
 • alfabetiskt ordning
 • rimma

Kapitel 15 – Vokalen e

 • läsa orden
 • skriva orden
 • alfabetiskt ordning
 • rimma
 • hitta ord

 

Kapitel 16 Vokalen i

 • skriva orden
 • läsa orden
 • rimma
 • alfabetisk ordning

Kapitel 17 – å-ljudet

 • läsa orden
 • skriva orden
 • alfabetiskt ordning
 • rimma

Kapitel 18 - Media

 • läsa orden
 • skriva orden
 • alfabetiskt ordning
 • korsord
 • skriva färdigt meningar

 Kapitel 19 - Vokalen u

 • läsa orden
 • skriva orden
 • alfabetiskt ordning
 • rimma

 Kapitel 20 - Vokalen y

 • läsa orden
 • skriva orden
 • alfabetisk ordning
 • motsatsord

Kapitel 21 - Vokalen ä

 • läsa orden
 • skriva orden
 • skriv de ord som passar in

Kapitel 22- Vokalen ö

 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • alfabetisk ordning
 • motsatsord
 • rimma

Kapitel 23 – Datorn

 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • skriva vad delarna kallas
 • alfabetisk ordning

Kapitel 24 – tj-ljudet 1

 

 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • skriv ord som passar in 
 • korsord
 • rimma

Kapitel 25 – tj-ljudet 2

 

 

 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • skriv ord som passar in 
 • korsord
 • rimma

Kapitel 26 – m-ljudet 1

 

 

 

 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • skriv ord som passar in 
 • alfabetisk ordning

Kapitel 27 – m-ljudet 2

 

 

 

 

 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • motsatsord 
 • alfabetisk ordning
 • välj rätt ord

Kapitel 28 – låter lika- stavas olika

 

 

 

 

 

 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • skriv ord som passar in
 • korsord
 • välj rätt ord

Kapitel 29 – Släktord

 

 

 

 

 

 

 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • skriv ord som passar i
 • rimma
 • välj rätt ord
 • motsatsord

Kapitel 30 – Miljön

 

 

 

 

 

 

 

 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • sammansatta ord
 • hitta ord

 

 • Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

     Summativ

 • Arbete i Veckans ord 3

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Veckans ord.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Veckans ord - kapitel 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 4-5
Jag tycker att det är svårt att forma dem. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt att forma dem. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma dem. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 4-5
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt . Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt . Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.4-5
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt . Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt . Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.4-5
Jag tycker att kapitel 1 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 1 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 1 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet.
s. 6-7
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 6-7
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 6-7
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att....
s. 6-7
Jag tycker att kapitel 2 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 2 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 2 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 8-9
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 8-9
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 8-9
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att....
s.8-9
Jag tycker att kapitel 3 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 3 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 3 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 10-11
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 10-11
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 10-11
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.10-11
Jag tycker att kapitel 4 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 4 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 4 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 12-13
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 12-13
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 12-13
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s. 12-13
Jag tycker att kapitel 5 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 5 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 5 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 14-15
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 14-15
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.14-15
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.14-15
Jag tycker att kapitel 6 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 6 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 6 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 16-17
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 16-17
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsaorden i kapitlet
s. 16-17
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.16-17
Jag tycker att kapitel 7 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 7 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 7 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 18-19
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 18-19
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 18-19
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.18-19
Jag tycker att kapitel 8 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 8 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 8 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 20-21
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 20-21
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 20-21
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.20-21
Jag tycker att kapitel 9 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 9 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 9 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 10

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 22-23
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 22-23
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.22-23
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 10 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 10 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 10 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 24-25
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 24-25
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.24-25
Jag tycker att kapitel 11 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 11 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 11 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 12

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 26-27
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 26-27
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 26-27
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.26-27
Jag tycker att kapitel 12 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 12 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 12 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 13

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 28-29
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 28-29
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 28-29
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.28-29
Jag tycker att kapitel 13 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 13 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 13 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 14

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 30-31
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 30-31
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 30-31
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.30-31
Jag tycker att kapitel 14 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 14 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 14 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 32-33
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 32-33
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.32-33
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.32-33
Jag tycker att kapitel 15 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 15 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 15 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 34-35
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är svårt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 34-35
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är svårt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 34-35
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är svårt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.34-35
Jag tycker att kapitel 16 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 16 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 16 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma bokstäverna i kapitlet
s. 36-37
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava bokstäverna i kapitlet
s. 36-37
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa bokstäverna i kapitlet
s.36-37
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 17 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 17 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 17 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 38-39
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 38-39
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 38-39
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 18 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 18 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 18 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 40-41
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 40-41
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.40-41
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.40-41
Jag tycker att kapitel 19 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 19 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 19 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 42-43
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 42-43
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.42-43
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.42-43
Jag tycker att kapitel 20 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 20 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 20 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 21

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 44-45
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 44-45
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 44-45
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 21 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 21 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 21 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 22

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 46-47
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 46-47
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 46-47
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s. 46-47
Jag tycker att kapitel 22 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 22 har varit ganska lätt.
Jag tycker kapitel 22 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 23

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 48-49
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 48-49
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.48-49
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Jag tycker att...
s.48-49
Jag tycker att kapitel 23 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 23 har varit ganska lätt.
Jag tycker att kapitel 23 har varit väldigt lätt.

Sv
Veckans ord - kapitel 24

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 50-51
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 50-51
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 50-51
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.

Sv
Veckans ord - kapitel 25

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s. 52-53
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s. 52-53
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s. 52-53
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.

Sv
Veckans ord - kapitel 26

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s.54-55
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s.54-55
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.54-55
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.

Sv
Veckans ord - kapitel 27

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s.56-57
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s.56-57
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.56-57
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.

Sv
Veckans ord - kapitel 28

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s.58-59
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s.58-59
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.58-59
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.

Sv
Veckans ord - kapitel 29

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s.60-61
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s.60-61
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.60-61
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.

Sv
Veckans ord - kapitel 30

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Forma orden i kapitlet
s.62-63
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Stava orden i kapitlet
s.62-63
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.
Läsa orden i kapitlet
s.62-63
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet/uppgiften.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet/uppgiften med god marginal.