Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4

Skapad 2020-06-16 09:38 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 4 Musik
Musik talar till alla människor. Med hjälp av musikens språk kan vi kommunicera med människor från hela världen även om vi talar olika språk. Musik förstärker det vi vill säga och hjälper oss att förstå och uttrycka känslor och sinnesstämningar. Genom att spela, sjunga och musicera kan vi delta i gemenskapen som musiken ger.

Innehåll

Syfte

Du ska genom undervisningen utveckla dina förmågor i att:

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • samtala om musikens uttryck och olika karaktärsdrag, och hur de kan påverka människor
 • känna igen instrument från olika instrumentgrupper

Innehåll i undervisningen

På musiken i åk 4 kommer du få utveckla din musikaliska förmåga. Du kommer få:

 • sjunga 
 • lyssna på och spela musik
 • använda olika instrument
 • använda musik i dans lek och rörelse
 • lära dig om och använda dig av takt, rytm och melodi
 • lära dig vidare om olika musikaliska begrepp och symboler
 • lära dig att höra och se skillnaden mellan blås-, stråk-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument
 • lära dig om ljud, hörseln och hörselskydd

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer använda oss av:

 • olika musikinstrument
 • våra egna röster
 • grupparbeten
 • samtal och diskussioner
 • filmer
 • datorer

Det här ska du kunna

Det som kommer bedömas är:

 • Din förmåga att använda rösten 
 • Din förmåga att spela olika musikinstrument
 • Din förmåga att använda digitala verktyg/dator för att skapa musik
 • Din förmåga att uttrycka musik genom dans, lek och rörelse
 • Din förmåga att använda dig av takt, rytm och melodi på olika sätt - t ex med kroppen eller med ett instrument
 • Din förmåga att känna igen olika instrument och instrumentgrupper
 • Din förmåga att resonera kring musikaliska särdrag och musikens uttryck, och hur dessa kan påverka människor.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Åk 4 Musik - Bedömningsstöd

Saknas underlag
hitintills ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Sång
Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Instrumentspel, ensemble
På något instrument spelar eleven på på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Symboler, Byggstenar och Notation
Eleven delta i aktiviteterna som leder till kunskap för såväl eget musicerande som i ensemble.
 • Mu  4-6
Skapa, gestalta, framföra
Eleven kan utifrån givna musikaliska idéer och enkla musikaliska mönster pröva att skapa musik med hjälp av röst, instrument och kropp.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Eleven deltar i imitations- och improvisationsövningar och olika typer av musikaliska gestaltningar
 • Mu  4-6
Digitala verktyg
Eleven utvecklar kunskap i att använda digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Musikens byggstenar
Vid jämförelse mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och utförande, utifrån musikaliska parametrar som tempo, dynamik, instrumentering et.c.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Musikens påverkan
Vid jämförelse mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens påverkan på människor, samt uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Instrumentkännedom
Eleven kan urskilja olika instrument och vilka instrumentgrupper de tillhör.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: