Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6 planering 2, multiplikation och division

Skapad 2020-06-16 09:44 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Kapitel 5 i matematikboken Beta. Arbetsområde geometri.
Grundskola 6 Matematik
Gamma Matematikbok: Kapitel 2 Multiplikation och division

Innehåll

Matematikboken Gamma - kapitel 1

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • ·         Metoder för multiplikation med stora och små tal
 • ·         Metoder för division med 10, 100, 1000
 • ·         Metoder för multiplikation och division av tal i decimalform. 
 • ·         Bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division. 
 • ·         Välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer.  
 • ·         Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.  

Begrepp:

 • ·         Faktor 
 • ·         Produkt
 • ·         Täljare 
 • ·         Nämnare
 • ·         Kvot·  

Bedömningstillfällen

Boken innehåller 6 kapitel som i sin tur är uppdelade i avsnitt. I varje avsnitt finns det uppgifter på 4 nivåer. 
Eleverna ska jobba med minst 2 av nivåerna i varje avsnitt. 

Eleverna kommer att ha en veckoläxa som bygger på de uppgifter vi arbetar med för tillfället.

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: