Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A kap 3-5 prov 2

Skapad 2020-06-16 09:41 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 6 Matematik
I vårt arbete med matematik under höstterminen i år 6 kommer vi arbeta med boken Matteborgen 6A. Vi kommer att lyfta fram olika metoder för att lösa matematiska utmaningar, samt utbyter tankar och lär av varandra.

Innehåll

För att utveckla dina kunskaper i matematik under höstterminen i år 6 kommer vi att arbeta med materialet Matteborgen 6a. Där ingår följande teman:

kap 3. Geometri

kap 4. Koordinatsystem och lägesmått

kap 5. Algebra

 

Hur arbetar vi?

- gemensamma genomgångar och aktiviteter där vi lär oss av varandra

- genom färdighetsträning i arbetsboken

- problemlösning i par,grupp och enligt EPA-metoden.

 

Bedömning

Bedömning sker genom löpande formativ bedömning under lektionerna, samt avstämningar i form av diagnoser och prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 6A kap 3-5 prov 2

Förmåga ej godkänd.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Problemlösning
Du använder dig av en fungerande strategi i något fall men lyckas inte hela vägen fram.
Du använder dig av en fungerande strategi och metod i en av uppgifterna 11 & 17c.
Du använder dig av en fungerande strategi och metod i uppgifterna 11 & 17c.
Resonemang.
-
-
Du redogör på ett utvecklat sätt hur du kom fram till ditt svar. (15 d)
Begrepp
Du använder dig av 8-11 begrepp.
Du använder dig av 12-14 begrepp.
Du använder dig av 15-16 begrepp.
Metod
Du använder dig av 8-11 godkända metoder.
Du använder dig av 12-14 godkända metoder.
Du använder dig av 15-16 godkända metoder.
Föra och följa matematiska resonemang (Kommunikation)
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. (4-5 rätt)
Du kan redogöra för ända på ett i ändamålsändligt sätt. (6-8 rätt)
Du kan redogöra för effektivt sätt. (9-10 rätt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: