Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scratch

Skapad 2020-06-16 09:44 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Teknik
Hur funkar kod? Vad behöver du tänka på om du ska prata med en dator? Hur pratar datorer med varandra, hur funkar internet och vad finns inuti en dator?

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Det här ska du arbeta med 

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner i form av digitala modeller.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp i digitala modeller.

Du ska visa kunskaper om 

 • att programmering måste vara exakt, i rätt ordning och fullständig
 • att du kan använda loopar för att spara plats när du vill upprepa något i din kod
 • att kunna felsöka din kod

Så här kommer vi att arbeta

 • Arbeta med kodboken.se
 • Genomgångar
 • Faktatexter
 • Diskussioner
 • Olika uppgifter
 • Titta på filmer
 • Konstruera ett spel i scratch.
 • Eget arbete

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

Det kommer också att vara några tydligare bedömningstillfällen som är:

 • vidareutvecklat spel i scratch
 • skriftligt test

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: