Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text - Ett land

Skapad 2020-06-16 09:54 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Under veckorna 39-43 ska vi arbeta med beskrivande texter.

Innehåll

En beskrivande text är ofta en faktatext. Den innehåller information om någon eller något. Till exempel kan vi skriva en faktatext om ett land, en världsdel, ett djur eller en plats. 

 

Du ska arbeta med ditt hemland eller ett nytt land. Hur stort är är landet? Vilka städer finns i landet? Vilket klimat är det? Hur många människor bor där? Finns det sjöar i landet? Vilken natur finns i landet?

 

Det här ska vi lära oss och arbeta med de här veckorna.

 

 

Preliminär tidsplan och examinationsform

 

Tidsplan: 

v.39 Vad är en beskrivande text?

Hur ser en beskrivande text ut? Vi lär oss ordföljd, nya ord och nya verb.

Varför skriver vi beskrivande texter?

Vi läser om Sverige, Ryssland och Vatikanstaten. Vi samtalar om länderna och svarar på frågor om dem.

 

v.40 Vi arbetar med sexfältare.

Vi skriver beskrivande texter tillsammans.

 

v.41 Vi skriver beskrivande texter i grupp och i par.

 

v.42 Ni ska hitta information om ett land och skriva en beskrivande text.

 

v.43 Prov

 

Examinationsform:

Du ska delta aktivt i samtal och diskussioner på lektionerna.

Du ska delta aktivt i skriftliga gruppövningar.

Du ska söka information om ett land.

Du ska göra en sexfältare om ett land.

Du ska skriva en beskrivande text med bilder om ett land.

Du ska ha en presentation om ett land framför några kompisar.

Du ska läsa en beskrivande text och svara på frågor.

 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

läsa en beskrivande text som du har övat på många gånger.

förstå och prata om en beskrivande text och svara på frågor.

skriva en egen beskrivande text om ett land.

stava vanliga ord.

använda stor bokstav och punkt.

skriva om din text och göra den bättre efter kommentarer från dina klasskompisar och din lärare.

muntligt berätta om ett land med hjälp av bilder.

 

 

Uppgifter

 • Skugguppgift: Mitt land

 • Skugguppgift: Skriva om ett land i par

 • Skugguppgift: Skriva om ett land i par

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: