Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6 tal och räkning

Skapad 2020-06-16 10:10 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Matematikboken Gamma kapitel 1.
Grundskola 6 Matematik
Det här kapitlet handlar om tal och räkning.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från det centrala innehållet i läroplanen:

Konkretisering av mål

Du skall kunna hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda.

Du ska kunna se samband mellan tal i bråkform och decimalform.

Du ska kunna uttrycka andelar i bråkform och decimalform.

Du ska kunna se sambandet mellan bråkform och decimalform.

Du ska kunna se sambandet mellan andelen, delen och det hela.

Du ska kunna utföra beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare.

Du ska kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland i par med olika matteuppgifter.

Vi kommer till viss del att arbeta med praktisk matematik.

Du kommer att arbeta med matematikboken Gamma.

Du kommer att arbeta efter veckomål.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar samt din förmåga att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål.

 

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med kapitel 1 under ca. 6 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: