Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-06-16 10:08 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få träna på att läsa och förstå förklarande faktatexter. Du ska även skriva en egen förklarande faktatext som du ska få redovisa muntligt för dina kamrater.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Begrepp/språkliga mål

Att eleverna ska behärska faktatextens struktur och kunna använda den på egen hand när de skriver och läser. 

Kunna faktatextens struktur: Rubriker, inledning, bild och bildtext

Kunna gör egna förklaringskedjor: Förlopp, förklarande ord, tidsord, sambandsord

Kunna aktiv läsning av faktatexter: ställa frågor på ytan, ställa frågor på djupet och ställa "jag undrar" frågor för att förstå faktatexter bättre. 

 

Bedömning

 

Eleven skriver en faktatext på egen hand. 

Eleven läser andras texter och ger feedback/kamratbedömning utifrån en checklista. 

Eleven får respons från andra elever och har sedan möjlighet att göra förbättringar av sin text. 

Eleven redovisar sina kunskaper muntligt i liten grupp. 

 

Undervisning

Vi utgår från cirkelmodellen som har en arbetsgång i fyra faser. Under arbetet vägleds eleverna genom skrivprocessen. 

Fas 1 - målen tydliggörs och vi tar tillsammans reda på vilka förkunskaper eleverna har. Tillsammans bygger vi up kunskap om ämnet och ämnesområdet och vi samtalar om aktuella begrepp. Fokus ligger på texttypens innehåll. 

Fas 2 - Fokus flyttas från texttypens innehåll till texttypens syfte, struktur och kännetecken. Eleverna får undervisning i textens olika delar, form och funktion. Eleverna ska i denna fas ska utveckla ett språk om språket (metaspråk). Eleverna lär sig sätta ord på det de lär sig. 

Fas 3 - Lärare och elever bygger gemensamt upp en text. Med hjälp av elevernas idéer och lärarens vägledning synliggörs processen i arbetet och eleverna förbereds på det självständiga arbetet i fas 4. 

Fas 4 - Eleverna har byggt upp kunskap om texttypen att de kan planera och genomföra arbetet med att bygga upp en text. Till stöd har de checklistor och matriser som håller fokus på mål, innehåll och särdrag för texttypen. 

Slutligen kommer eleverna muntligt redovisa sina sina kunskaper i det ämne som de skrivit om. Redovisningen kommer förberedas och tränas i par och den muntliga redovisningen kommer ske i mindre grupper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: