Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA: berättande text

Skapad 2020-06-16 10:09 i Testgymnasiet i Linköping Linköping
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Under kommande veckor ska vi arbeta med att läsa och skriva berättande texter.

Innehåll

 

Att skriva och berätta olika sagor och berättelser har människor gjort sedan lång tid tillbaka. Kanske har du hört någon saga när du var liten som du fortfarande kommer ihåg? Att få fantisera och skriva ner det man kommer på och binda ihop det till en egen berättelse är riktigt roligt.

Men.....

Vad är en berättande text?

Hur skriver man en berättande text och hur är den uppbyggd?

Vad ska finnas med i med i en berättande text?

 

 

Detta kommer du att få lära dig under det här arbetsområdet.

 

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

 

 

 

Vecka 

Lektion 1

Lektion 2

35

Exempel på berättande text

Läsa en berättande text, Rödluvan

36

Rödluvan, läsförståelse

Uppbyggnad av berättande text

37

Berättande text utifrån bilder

Planering inför att skriva en egen text

38

Skriva

Skriva

39

Läsa varandras texter med återkoppling

Skriftlig examination i salen

 

 

 

Uppgifter

 • Skugguppgift: Skriv en berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3

Matriser

SvA
Berättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Inledning
Min berättelse har en tydlig men kortfattad inledning.
Min berättelse har en tydlig och lite längre inledning med några beskrivningar.
Min berättelse har en tydlig och väl utvecklad inledning. Jag använder flera beskrivningar som sätter in läsaren i sammanhanget.
Röd tråd
Det går att uppfatta en enkel handling i min text.
Det finns en handling som är lätt att följa i mina text.
Det finns en tydlig handling som är lätt att följa och som ger en upplevelse i mina text.
Slut
Mitt slut kommer plötsligt och knyter inte ihop alla trådar. .
Det finns ett tydligt slut som passar till min text.
Slutet påmin text är tydligt och knyter ihop texten på ett genomtänkt sätt.
Stavning
Jag använder stor/liten bokstav och punkt med viss säkerhet. Många ord stavas rätt.
Jag använder stor/liten bokstav och punkt nästan alltid rätt. De flesta ord stavas rätt.
Jag använder stor/liten bokstav och punkt alltid rätt. Jag har korrekt stavning.
Dialog
Jag skriver en dialog som delvis skrivs korrekt med talstreck.
Jag skriver en dialog som i det stora hela skrivs korrekt med talstreck.
Dialogen jag har skrivit är korrekt med talstreck.
Miljö
Min text har någon form av miljöbeskrivning.
Min text har någon/några miljöbeskrivningar som ger en bild av var berättelsen utspelar sig.
Min text har flera detaljerade miljöbeskrivningar som ger en tydlig bild av miljön.
Personer
Min text har någon form av personbeskrivning.
Min text har någon personbeskrivning som ger en tydlig bild av karaktären.
Min text har tydliga personbeskrivningar som ger en tydlig bild av karaktärerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: