Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4b_Projektberättelse Kulan

Skapad 2020-06-16 10:20 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Det här är Kulans projektberättelse för vårterminen 2020. Vi har haft språk som projekt med fokus på litteratur, läsning, dramatisering och bokstäver/symboler.
Förskola
Det här är Kulans projektberättelse för vårterminen 2020. Vi har haft språk som projekt med fokus på litteratur, läsning, dramatisering och bokstäver/symboler.

Innehåll

 Projektberättelse

Vi har under projektets gång haft en röd tråd i form av barnens intresse för litteratur och meningsskapande kring litteratur och sagor.

För att belysa kultur och litteratur ur barnens perspektiv har barnen själva fått ta med sig en bok hemifrån i en bokpåse. Barnen har varit stolta och upprymda när det har varit deras tur. De har diskuterat vems tur det är och vad dom tror att det barnet kommer ta med sig för bok etc. När vi pratat med barnen om projektet är det främst bokpåsen som barnen tyckt har varit spännande och roligt. I och med bokpåsen har barnen fått möjlighet att möta mycket olika böcker och berättelser och sedan fått chans att tänka kring innehållet. I anslutning till att vi läste boken ställde vi i början enkla frågor som med tiden blev mer och mer avancerade. 

- Vad känner vi för känsla när vi läser boken? Är det en glad bok eller en ledsen bok? Barnen har sedan fått försöka svara på varför det var en exempelvis ledsen bok "för att kossorna blev rädda när bilen lät så högt" eller "för att katten sprang iväg till skogen och inte kom tillbaka".

- Vad händer i boken? Barnen får försöka att med egna ord upprepa bokens handling. Då kan vi få syn på vad som var mest intressant och vad de bär med sig från boken.

- Vad tror vi att boken kommer att handla om? Barnen får se på omslaget och formulera teorier kring bokens handling innan vi läst den.

- Varför valde du den här boken? Barnen sätta ord på sina tankar kring valet av bok. 

Det har varit en process för barnen att lära sig att komma till ro under högläsning. Att fokusera när vi läser och att vänta tills efteråt med att prata om boken. 

Under dramatiseringarna har barnen istället fått en chans att vara mer delaktiga under berättandets gång. Antingen hittar vi på sagan tillsammans under berättandet, eller så har barnen fått svara på frågor som "vem tror ni kommer in nu?" eller "Oj vad ska hända sen?". De har också fått öva på att berätta själva. Barnen har svarat att de sett fram emot när vår "magiska låda" ska komma på samlingen, alltså lådan där vi har rekvisitan i. och de har uttryckt önskemål om att dramatisera mer sagor samt vilka sagor de vill höra. 

Under projektets gång har vi uppfattat att barnen har ett intresse för bokstäver och symboler så det har blivit naturligt för oss att jobba mer med dom delarna också. Att känna igen sin bokstav, sitt namn, hur bokstaven ser ut på teckenspråk etc. Då det är initierat av barnen har dom fått styra med sitt intresse och vi har planerat och förberett material. 

På grund av den rådande pandemin har vi valt att mycket av undervisningen kring projektet sker på samlingen. Då det varit svårt för oss att dela upp oss i små grupper så har vi fått välja bort vissa delar som vi planerat som exempelvis att skapa egna digitala sagor och böcker. 

Vi önskar också att vi hade hunnit jobba mer med symboler och att hitta på egna skyltar och symboler. Ett sätt att få in mer kreativa processer i projektarbetet. 

Efter reflektioner i arbetslaget och observationer av barngruppen kan vi se att barnen har vuxit och utvecklats med projektet. Det finns ett ökat intresse för bokstäver och symboler men också ökad kunskap. De kan känna igen sitt namn och sin bokstav. De vågar i större utsträckning använda sin röst inför hela gruppen för att lägga fram teorier, diskutera litteratur och berätta en saga. Vi kan se att dom barn som har haft mer kunskap i projektets start har fungerat som stöd och hjälp för de barn som inte haft samma grundkunskap om tex. bokstäver. Vissa barn har blivit bättre på att berätta, andra barn har blivit bättre på att lyssna. Vi har också kunnat se hur barnens lekar och sociala sammanhang på förskolan har förändrats och inspirerats av projektet. Hur sagorna vi dramatiserat följt med barnen in i lekarna eller hur barnen leker samling på egen hand.

Det är synd att vi har fått begränsa våra planer och anpassa undervisningen på ett sätt vi inte är vana vid att behöva göra, men detta är lärdomar vi tar med oss in i nästa projekt och fortsätter att vidareutveckla. Hur kan vi få till mindre grupper i en avskild miljö utan att behöva tumma för mycket på riktlinjerna kring social distansering, det är frågan vi pedagoger får ställa oss till inför nästa projekt. I övrigt tar vi med oss att lyckade projekt sker när det är barnens intresse som får styra. Barnens delaktighet och inflytande är det allra viktigaste.

Även om nu språkprojektet avslutas så kommer vi att fortsätta läsa, dramatisera och introducera varierande litteratur. 

Väl mött / Kulan

 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: