Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Små tekniska system

Skapad 2020-06-16 10:17 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Teknik
Begreppet tekniskt system betyder att flera komponenter samverkar med varandra. Det minsta tekniska systemet består av två komponenter som till exempel en pincett eller en skruv med tillhörande mutter. Andra tekniska system är globala som till exempel internet eller infrastrukturen med bilar och vägar på jorden.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Det här ska du arbeta med 

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer och mekanismer, i form av fysiska modeller.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska modeller.

Du ska visa kunskaper om 

 • Föremål med rörliga delar består av flera komponenter. 
 • Flera komponenter tillsammans bildar ett tekniskt system. 
 • komponent
 • Tekniskt system
 • Axel
 • Fästpunkt
 • Vridningspunkt
 • En prototyp är ett förslag på en teknisk lösning.
 • En teknisk lösning måste först testas och utvärderas.
 • Patent
 • Ergonomi

Så här kommer vi att arbeta

 • Arbeta med olika tekniska system i hemmet
 • Genomgångar
 • Faktatexter
 • Diskussioner
 • Olika uppgifter
 • Titta på filmer
 • Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbete
 • Eget arbete

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

Det kommer också att vara några tydligare bedömningstillfällen som är

 • en konstruktion 
 • identifiering av ett tekniskt system

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: