Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religon åk 2-3

Skapad 2020-06-16 10:21 i Bodaskolan Älvkarleby
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap
Vi kommer att bekanta oss med ämnet religionskunskap. Vi funderar vad religon är. Varför firar vi de olika helgerna och vad är de heliga böckerna? Vi lär oss om heliga hus och platser. Vi läser om religon i samband med viktiga händelser i livet

Matriser

Re
Religion

  • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Analysera
Du ska kunna beskriva platser för religionsutövning och koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Reflektera
Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
Du kan reflektera över kristendomens roll i skola förr och nu.
Resonera Argumentera
Du kan ge exempel på likheter och skillnader mellan kristendomens, judendomens och islams högtider, symbolen och berättelser.
Du kan resonera kring några bibliska berättelser samt om gudar och hjältar i olika myter.
Söka information
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samtalsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: