Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/kemi ljus, surt och basiskt ht20

Skapad 2020-06-16 10:24 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Vi kommer under kommande veckor att arbeta med ljus. Vi kommer även att laborera och göra läsk. Vi kommer att gå igenom laborationsfaserna med att forma hypotes, göra undersökning, beskriva resultat och slutligen dra en slutsats. När vi jobbar med ljus kommer vi att lära oss varför vi ser, om synligt ljus och ljus som vi inte ser och mycket mer. Vi utgår från boken "Boken om fysik och kemi".

Innehåll

Under arbetets gång kommer eleverna att lära sig:

 • * Varför vi ser saker
 • * Vad som menas med ljuskälla
 • * Hur skuggor uppstår och hur ljuset kan studsa och ändra riktning
 • * Något om hur vår syn men även djurens syn fungerar
 • * Om synligt ljus och om det ljus som vi inte ser
 • * Vad som menas med surt och basiskt
 • * Vilka saker i vår vardag som är sura eller basiska
 • * Hur man kan sortera med hjälp av PH-skalan
 • * Hur man använder varningsmärken på farliga ämnen
 • * Om försurning i naturen
 •  
 • * Ett laborativt arbetssätt 
 • * "Göra läsk"

 •  

Arbetssätt/moment 

Kontinuerliga genomgångar 

Arbeta med arbetsbok och stenciler 

Utföra experiment 

Diskussioner och samtal 

  

Bedömning 

Sker kontinuerligt under arbetets gång 

Delaktighet under lektionstid 

Arbete med stenciler 

Test om ljus 

 

Matriser

Fy Ke
Fysik/kemi ljus

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Varför vi ser saker
Du kan med hjälp förklara varför vi ser saker.
Tänk på att det är ljusets reflektion på saker som gör att vi kan se dem.
Du vet varför vi ser saker och kan förklara.
Du vet varför vi ser saker och kan förklara och ge exempel på varför vi ser saker.
Vad menas med en ljuskälla
Du är osäker på vad som menas med ljuskälla
Tänk på att allt som lyser är en ljuskälla. Solen och ficklampor är några exempel
Du kan förklara vad ljuskällor är och ge exempel på olika ljuskällor i din närhet
Du kan förklara och ge många exempel på olika ljuskällor.
Skuggor och ljuset riktning
Du är osäker på vad skuggor är eller hur de uppstår och är osäker på hur ljus sprids
Tänk på att en skugga uppstår när något blockerar ljuset. Allt som träffas av ljus får ljuset att spridas i alla möjliga riktningar utom spegeln. En spegel kastar tillbaka ljuset precis som om du hade sparkat en boll mot en vägg
Du kan förklara vad skuggor är och hur de uppstår, du kan även förklara hur ljus sprids
Du kan i detalj förklara vad skuggor är och var man kan hitta dem. Du kan även förklara hur ljus sprids och ge exempel
Hur synen fungerar
Du behöver öva på ögats delar och ögat och delarnas olika funktioner
Tänk på att ögat har många delar och olika funktion. Med hjälp av pupillen reglerar hur mycket ljus som ögat släpper in. Vi har även en liten fläck som kallas den blinda fläcken. Där kan man inte se
Du kan förklara hur synen och ögat fungerar
Du kan förklara hur synen och ögat fungerar i detalj hos människor och hos djur
Synligt och osynlgt ljus
Du behöver träna på vad ultraviolett (UV) ljus är och vad infrarött (IR) ljus är och vilka funktioner de har i olika uppfinningar. Du behöver även träna på det ljus som vi kan se.
Tänk på att det ljus vi kan se har speciella våglängder och att olika våglängder ger olika färger t.ex. rött, blått. Osynligt ljus t.ex. ultraviolett har våglängder som vi inte kan se
Du kan förklara vad synligt ljus är och vad osynligt ljus är
Du kan i detalj förklara vad synligt och osynligt ljus är.
Laborationsgång
Tänk på de olika stegen som man behöver göra när man gör en laboration
Du har deltagit och varit med och tillverkat läsk under lektionstid. Du vet hur man ska arbeta med laborationer
Dokumentation
Du behöver vara noggrannare och dokumentera det vi gör under laborationerna i skolan
Du vet vad H.U.R.S står för: Hypotes, Undersökning, Resultat och Slutsats och har skrivit en laborationsrapport tillsammans med laborationen
Skillnaden mellan syra och bas
Du kan förklara vad en syra är
Tänk på att en bas är motsatsen till syra på kemispråk. Det är INTE salt eller beskt, med andra ord; bas är inte en smak.
Du visar att du förstår skillnaden mellan syra och bas
Du visar att du förstår skillnaden mellan syra och bas samt kan förklara och ge exempel på några syror och baser i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: