Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen och dess sinnen

Skapad 2020-06-16 10:33 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde: människokroppen
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig mer om människokroppen och hur de olika delarna fungerar. Du ska också få lära dig om de olika sinnena och om hur man ska äta för att må bra.

Innehåll

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Eleverna ska utveckla sin förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

Eleverna ska också utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

 

Målet med arbetsområdet är/ Det betyder för eleven:

 • Du känner till några av människans kroppsdelar och vet var de sitter och vad de har för funktion.
 • Du känner till människans olika sinnen och hur vi upplever ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av dem.
 • Du förstår att man mår bra av att äta nyttig mat, röra på sig, sova tillräckligt länge och att sköta sin hygien.

 

 

Bedömning

Din förmåga att:

 • Berätta och namnge några av människans kroppsdelar och sinnen.
 • Berätta om betydelsen av mat, sömn och motion för att må bra.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 • Gå igenom människans kroppsdelar – namn och funktioner.
 • Prata om mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Arbeta med människans sinnen –våra upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft.

Dokumentation

 • Bok om människokroppen, förutsägelser och resultat, rita och skriva.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Människokroppen

nivå 1
.
nivå 2
.
Kroppsdelar
 • NO
 • NO  1-3
Du namnger några kroppsdelar.
Du namnger och berättar om några olika kroppsdelar och dess funktion.
Hälsa
 • NO
 • NO  1-3
Du berättar om något som är viktigt för vår hälsa.
Du berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa och motiverar varför.
Faktatext
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • SvA
Du skiver enkla meningar utifrån givna stödord.
Du formulerar en faktatext utifrån stödord som du själv sökt ur en eller flera källor. Du skriver flera meningar om kroppens delar och dess funktion. Du förstärker din text med passade bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: