👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Italiano 1: Al ristorante

Skapad 2020-06-16 10:34 i Katedralskolan Linköping
Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.
Gymnasieskola Moderna Språk - Italienska
Under nästkommande veckor ska ni jobba i grupp och skriva en dialog som utspelas på restaurang: en person spelar kyparen och de andra två-tre är gäster. Ni ska beställa mat och konversera. Ni kommer att visa dialogen åt mig, vi rättar den tillsammans och sedan ska ni memorera och spela den inför mig. Ni ska visa hur ni använder grammatik och ordförråd både skriftligt och muntligt.

Innehåll

Följande provsdel kan användas som formativ bedömning för elevens skrivande. 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

2

Introduktion, gruppindelning, exempel

Skriv dialogerna i små grupper

3

Visa och rätta dialogen med läraren

Memorera

4

Memorera

Spela dialogen i klassen inför läraren

5 Spela dialogen i klassen inför läraren Spela dialogen i klassen inför läraren
     

Matriser

ModIta
Italiano 1: Al ristorante

Rubrik 1

E
D
C
Skriftlig dialog
Eleven kan skriva en enkel dialog med grundläggande ordförråd kopplat till mat område. Det finns små fel som inte hindrar förståelse.
Eleven kan skriva en komplett dialog med ett brett ordförråd kopplat till mat område. Det finns små fel som inte hindrar förståelse.
Eleven kan skriva en avancerad dialog med brett och avancerat ordförråd kopplat till mat område. Det finns nästan inga fel.
Muntligt framträdande
Eleven kan komma ihåg tillräckligt många meningar och uttala orden.
Eleven kan komma ihåg de flesta meningar och uttala orden korrekt.
Eleven kan komma ihåg alla meningar och uttala orden korrekt med rätta prosodin.