Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högkulturer

Skapad 2020-06-16 10:31 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Högkulturer, antiken och dess utmärkande drag.
Grundskola 7 – 9 Historia
I detta arbetsområde jobbar vi med några olika högkulturer. Vi tar reda på vilka några av de större högkulturerna var, var de fanns i världen, hur de levde och vilka spår som finns kvar av dessa idag.

Innehåll

I detta arbetsmoment jobbar vi med antikens Grekland, Egypten, Romarriket och Mesopotamien. 

Vi lär oss vilka dessa var och vad som var speciellt för varje plats. Vi lär oss också se likheter mellan högkulturerna. 
Vi kommer också att prata om vilka spår som finns var av högkulturerna idag och varför de är viktiga för mänsklighetens historia. 
Du kommer också att lära dig om vad historiska källor kan berätta om kvinnor och män under denna tidsperiod. 

Detta kommer göras på en rad olika sätt. 

 • Vi kommer ha genomgångar där vi kollar på bilder och kartor.  
 • Arbetsuppgifter om faktafrågor och begrepp.
 • Skriva sammanfattningar och berätta för dina klasskamrater. 
 • Övningar i att skriva resonemang med exempel på gamla elevsvar på alla betygsnivåer.  
 • Undersöka historiska källor och dra slutsatser.
 • Filmklipp och Quiz på studi.se
 • En längre spelfilm som är lämplig för ämnet (obs: Jag har inte valt vilken det blir än)

Dina kunskaper bedöms under varje lektion, hela tiden. Uppgifter skall genomföras och lämnas in. Vi kommer också ha ett läxförhör och ett prov. Provet är en bonus för dig att visa kunskaper. Om du gör alla uppgifter och arbetar på lektionerna kommer du nå målen. 

Uppgifter

 • Test (bry dig inte om denna)

 • Uppgift i källkritik

 • Inlämning av arbetshäfte

 • Uppgift i källkritik

 • Arbetshäfte högkulturer

 • Uppgift i källkritik

 • Uppgift i källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Högkulturer

F
E
C
A
Faktakunskaper om tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Några exempel på när detta kunskapskrav inte är godkänt: - Du blandar ihop tid och/eller plats. - Du kan inte beskriva vad en högkultur är. - Du anger felaktig information.
Du vet vad en högkultur är. Du har kunskaper om en högkultur, när den fanns och vad som kännetecknade just den. Du kan också beskriva när några andra högkulturer fanns.
Du vet vad en högkultur är och kan nämna några gemensamma drag för högkulturer. Du har kunskaper om två högkulturer och kan beskriva när de fanns samt var i världen de fanns. Du beskriver också vad som kännetecknar de två olika högkulturerna. Du kan också beskriva när några andra högkulturer fanns.
Du kan beskriva flera faktorer som behövs för att ett samhälle skall räknas som en högkultur. Du har kunskaper om flera högkulturer och kan beskriva när de fanns samt var i världen de fanns. Du kan beskriva vad som kännetecknar de olika högkulturerna.
Resonemang
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Några exempel på när detta kunskapskrav inte är godkänt: - Du kan inte koppla samman orsak och konsekvens. - Du anger fel orsak ihop med fel konsekvens. - Du förstår inte hur händelser påverkar varandra.
Du kan skriva ett enkelt resonemang där du har med minst en orsak och en konsekvens. Här är det viktigt att du förstår förlopp. Någonting händer, det får en konsekvens. Det kan exempelvis vara: Människor blir bofasta och börjar bruka jorden. Det leder till att det finns mer mat.
Du kan skriva ett mer utvecklat resonemang där du har med minst två orsaker och minst två konsekvenser. Här väver du samman flera orsaker och konsekvenser. Det kan exempelvis vara: Människor blir bofasta och börjar bruka jorden. De har också tama djur. Det gör att det finns mer mat. Då kan fler människor kan leva samtidigt och befolkningen växer.
Du kan skriva ett väl utvecklat resonemang där du har med flera orsaker och konsekvenser. Här är det viktigt att du förstår helheten och beskriver hur händelser hör ihop. Det kan exempelvis vara: Människor blir bofasta och börjar bruka jorden. Samtidigt har de tama djur. Detta gör att det finns mer mat och fler människor kan leva. När det finns ett överskott av mat kan också befolkningen växa, det gör att de första byarna städerna växer fram. Det gör också att människor har tid att göra annat, exempelvis konst, musik eller hantverk.
Människors villkor & värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Exempel på varför detta kunskapskrav inte blir godkänt kan vara: - Du vet inte hur människor levde under någon av perioderna. - Du kopplar inte det du säger/skriver/berättar till någon händelse eller plats. - Du anger felaktig information.
Du kan enkelt beskriva hur människors liv var under denna period och motiverar varför.
Du kan beskriva hur människors liv var under denna period och motiverar varför. Du har koll på att det inte var samma för alla och berättar varför.
Du kan beskriva hur människors liv var under denna period och varför det kunde vara väldigt olika beroende på vem man var. Du kopplar detta till de högkulturer vi har läst om.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Exempel på när detta kunskapskrav inte är godkänt: - Du har inte tillräcklig kunskap om historiska begrepp. - Du kan begreppen, men använder de inte i dina resonemang.
Du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt. Det vill säga, du har lärt dig nya ord om historia och använder några av dem i dina resonemang,
Du kan använda flera historia begrepp på en bra sätt. Du har lärt dig många nya ord och visar det i dina resonemang.
Du kan använda många nya ord som handlar om historia och använder dessa i dina resonemang.
Använda källmaterial
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Några exempel på när detta kunskapskrav inte är godkänt: - Du kan inte dra slutsatser utifrån källor. - Du drar felaktiga slutsatser.
Du kan dra enkla slutsatser utifrån källmaterial. Det kan exempelvis handla om vad man får veta av en text.
Du kan dra slutsatser utifrån källmaterial, vad vi får veta och vad det kan vara bra till. Du kan motivera dina slutsatser.
Du kan dra slutsatser utifrån källmaterial, vad vi får veta och vad det kan vara bra till. Du kan motivera dina slutsatser. Du kan också se några hinder med valet av källa och varför den KAN vara problematisk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: