Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL Pedagogisk planering Harvestadsskolorna

Skapad 2020-06-16 10:34 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola F – 9

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde

Arbetsområde

 

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att: 

Här skriver du vilka förmågor som ska tränas. Det behöver inte bara vara de förmågor som ska bedömas. Inom NO och SO utgår vi från våra dokument ”Förmågor SO” och ”Förmågor NO” som finns på Fronter.

 

Det räcker med att skriva: 

·       Beskriva

·       Jämföra

·       Använda begrepp
 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att lära oss om: 

Ta hjälp av det centrala innehållet. Använd med fördel kommentarmaterialet som finns på: https://www.skolverket.se/undervisning/kommentarer/kommentarmaterial

 

Arbetssätt

Vi kommer att: 

Vilka aktiviteter är lämpliga för att uppnå de mål vi ska arbeta med? Ta gärna med eleverna här, då får du elevinflytandet på köpet.

 Begrepp:

 Vilka ämnesspecifika begrepp är centrala för arbetsområdet? Dessa begrepp kan vara bra att eleverna på något sätt försöker använda i bedömningsuppgiften. Förenkla inte utan lär eleverna att använda rätt begrepp istället.

 

Återkoppling 

Exempel på formulering: 

·       Ges muntligt och skriftligt i det dagliga arbetet samt på återkopplingstiden. (både av kamrat och lärare).

 

Elevinflytande 

Exempel på formulering: 

·       Dina tidigare kunskaper och erfarenheter inom ämnet kommer att hjälpa oss att styra lektionernas innehåll.

·       Du får vara med och påverka arbetssättet inom arbetsområdet.

·       Dina frågor och funderingar får till viss del styra lektionernas riktning.

Bedömning

Du ska kunna:

Den här delen ska du göra direkt efter du har planerat vilka förmågor som ska utvecklas. Utgå från kunskapskrav och betygskriterier. Förstärk gärna förmågan med fet stil eller med att skriva den inom parentes.

Ex.

Berätta om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. (Beskriva)

·       Jämföra hur viktiga platser och byggnader i Linköping såg ut förr och hur de ser ut nu.

 

Bedömningsunderlag

Bedömningsunderlaget ska planeras så fort bedömningsdelen är planerad. Det är viktigt att uppgiften är utformad så att du bedömer rätt saker.

När denna uppgift är gjord planerar du arbetssättet för området. Vad ska eleverna göra och hur för att uppnå målen?

 

 

1. Förmågor

2. Bedömning

3. Bedömningsunderlag

4. Arbetssätt

5. Begrepp, elevinflytande, återkoppling

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: