Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året år 1 (2020/2021)

Skapad 2020-06-16 10:41 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer fokus ligga på året och naturens årstidsväxlingar. I arbetsområdet kommer eleverna även få möjligheten att lära sig några olika arter från djur- och växtriket.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde

Året

 

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Beskriva
 • Ge exempel 
 • Sortera
 • Artkunskap 
 • Använda begrepp 
 • Dokumentera
 • Göra observationer

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att lära oss om:

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen de olika årstiderna.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön
 • Hur man genomför enkla observationer
 • Årets månader och årstider och vilken ordning de kommer i. 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Göra observationer i vår närmiljö.

 • Vi använder observationsschema på klassens träd.

 • Se på filmer och läsa faktatext om vilda djur som lever i vår närmiljö.

 • Samtala om vad årstidsväxlingar innebär för djur och växter

 • Ha ritskola om olika djur i närområdet

 

Begrepp:

 • Årstider, år, månader, observation, närmiljö, arter, näringskedja, dvala, ide, övervintra, stann- och flyttfågel, natur, hållbar utveckling

 

Återkoppling

·       Ges muntligt och skriftligt i det dagliga arbetet. (både av kamrat och lärare).

 

 

Elevinflytande

 • Dina tidigare kunskaper och erfarenheter inom ämnet kommer att hjälpa oss att styra lektionernas innehåll.
 • Dina frågor och funderingar får till viss del styra lektionernas riktning.

 

· 

·    Bedömning

Du ska kunna:

 • känna igen och namnge några olika växter och djur i närmiljön
 • genomföra enkla fältstudier med observation och observationsschema 
 • ge exempel på enkla samband i naturen (flyttfåglar - stannfåglar, sommar/vinterpäls, lövfällning)

 

Bedömningsunderlag

 • djur och växters förändringar under året (sorteringsövning). 
 • i en enkel text med stöd av obervationsschema kunna redogöra för klassträdets förändring. 
 • i arbetsblad kunna namnge olika växter och djur från närområdet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: