Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2020-06-16 10:47 i Askebyskolan Stockholm Grundskolor
Religion i åk 3
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3) Religionskunskap
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. När många människor tror på samma saker och lever efter samma tankegångar kallar vi det för en religion. Du ska få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser, skrifter och berättelser inom våra fem största religioner.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Eleven ska också träna på att lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

 

Arbetssätt 

 • Läsa och diskutera om de fem världsreligionerna. Judendom, kristendom, islam, buddism och hinduism.
 • Hitta likheter och skillnader.
 • Göra en gemensamma mindmaps.
 • Återberätta och illustrera några berättelser från gamla testamentet.
 • Se på filmer om de olika religionerna.
 • Enskilda arbetsuppgifter och grupparbeten.
 • Läsa, rita och skriva.

   

 Konkreta mål

Du ska visa att du:

 • känner till de fem religioner: kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism.
 • känner till någon symbol, högtid och plats kopplat till de tre religionerna: kristendom, judendom, islam.                                                          -T.ex vad en kyrka, moské och synagoga är för platser.
 • kan återberätta någon berättelse från Bibeln
 • kan beskriva några likheter och skillnader mellan religionerna.
 • känner igen någon av våra vanligaste psalmer.
 • känner till något enkelt om kristendomens roll i skolan förr i tiden.

 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • beskriva och resonera om viktiga delar från religionerna.  Framförallt från kristendom, judendom och islam.
 • kunna återge vad en berättelse från kristendomen handlar om.
 • kunna samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • söka information från faktatexter och använda dig av informationen i dina egna skrivarbeten.
 • delta aktivt i gruppuppgifter och samtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: