Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kapitel 1, tal och räkning

Skapad 2020-06-16 10:51 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 5 Matematik
Nu kör vi igång höstterminen med metoder för addition, subtraktion, multiplikation och division!

Innehåll

Tidsåtgång: 6 - 7 veckor

Vi ska repetera och träna olika metoder för att göra uträkningar i alla fyra räknesätten. Till exempel uppställningar. Du ska gnugga in de olika begreppen (matteorden) som hör till kapitlet och lära dig lite om samband mellan tal i bråkform och decimalform.

Vi kommer att arbeta enligt veckoplaneringarna som läggs upp kontinuerligt i classroom.

Jag bedömer hur du deltar på lektionerna och hur du tar ansvar för ditt matematikarbete. När vi är klara med kapitlet gör vi som vanligt, en diagnos.

Matteorden du ska kunna förstå och förklara när vi är klara är:

 • addition
 • termer
 • summa
 • subtraktion
 • differens
 • multiplikation
 • faktkor
 • produkt
 • division
 • täljare
 • nämnare
 • kvot
 • bråkform
 • decimalform

Lycka till!/Marianne

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskraven kapitel 1

Det här ska du kunna när vi är klara med kapitel 1

E - ganska säker
C - säker
A - mycket säker
Problemlösning
Du är säker på att välja lämpliga räknesätt och metoder i olika problemlösningssituationer
Metod
Du kan räkna addition, subtraktion, multiplikation och division som uppställning (aritmetik) med papper och penna.
Metod
Du förstår och kan tolka tallinjer med tal i decimalform
Kommuikation och begrepp
Du kan förklara, motivera och ställa frågor utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: