Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litterär analys

Skapad 2020-06-16 11:00 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
I anslutning till epokstudier ska vi undersöka skönlitterära texter, både hur de är komponerade (själva hantverket) och hur de förhåller sig till idéströmningar i sin samtid.

Innehåll

Epokfördjupning, romantiken. Gemensam analys av lyrik (Stagnelius, Geijer).

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E

Matriser

Sve
Litterär analys, Svenska 2

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beskrivning
Dikten är delvis rätt beskriven till innehåll och form.
Dikten är i huvudsak rätt beskriven till innehåll och form.
Dikten är väl beskriven till innehåll och form.
Aspekt 2
Epoktypiska drag
Eleven ger rimliga exempel på epoktypiska drag.
Eleven resonerar utförligt kring epoktypiska drag i dikten.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat kring epoktypiska drag i dikten.
Aspekt 3
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel i dikten.
Eleven resonerar utförligt om effekten av de litterära verkningsmedlen i dikten.
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om effekten av de litterära verkningsmedlen i dikten.
Aspekt 4
Eleven gör en rimlig ansats till omdöme om diktens komposition som helhet.
Eleven formulerar ett välgrundat omdöme om diktens komposition som helhet och för ett resonemang om dess främsta styrkor.
Eleven formulerar ett välgrundat och insiktsfullt omdöme om diktens komposition som helhet och för ett nyanserat resonemang om diktens främsta styrkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: